1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 113.278,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova. Isplata javne potpore se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 god.

Početak prijave: 02.12.2021.

Kraj prijave: 14.01.2022.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području LAG-Zrinska gora-Turopolje.

1.Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

Nositelj projekta mora:

 1. biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, najkasnije do 01. listopada 2021. godine
 2. imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
 3. biti mikro ili malo poduzeće
 4. biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 • OPG
 • SOPG
 • Obrt
 • Trgovačko društvo
 • Zadruga

Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana prijave projekta, a u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do 1.listopada 2021. godine.

2. Prihvatljivost projekta

Kako bi bio prihvatljiv, projekt mora udovoljavati sljedećim uvjetima:

 • usklađen sa razvojnim dokumentima jedinice samoupravne lokalne i regionalne (LRS)
 • rezultati projekta moraju biti financijski održivi
 • projekt se mora provoditi na području LAG

 -ULAGANJE U POKRETNU OPREMU – kao lokacija ulaganja se smatra katastarska  čestica na kojoj će se oprema trajno nalaziti i koja mora biti na području LAG

 -ULAGANJE U NEPOKRETNU OPREMU-kao lokacija ulaganja se smatraju katastarske čestice na kojoj se ulaganje provodi i koje moraju biti na području LAG

 • nositelj projekta u poslovnom planu je obavezan definirati ciljeve koje mora ostvariti, a koji se moraju odnositi na: a)modernizaciju ili unaprjeđenje procesa rada; b)povećanje proizvodnog kapaciteta
 • provedba projektnih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja prijave projekta

3.Prihvatljive aktivnosti

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Nije dozvoljena kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, osim u slučaju nabavke traktora ili ako je riječ o kupnji rabljene opreme za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda. Dozvoljena je nabava rabljenog traktora ne starijeg od deset godina starosti.

Više o natječaju pročitajte OVDJE.

Skip to content