2.1.1. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

NATJEČAJ, NATJEČAJ ZA RURALNI RAZVOJ, RURALNI RAZVOJ, 2.1.1, RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VELIKA GORICA - VEGORA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

 

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ dana 20.04.2020. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“

– „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost javne potpore iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 75.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi troškovi Vrste prihvatljivih troškova su:

  1. a) prihvatljivi materijalni troškovi
  2. b) prihvatljivi nematerijalni troškovi i
  3. c) prihvatljivi opći troškovi.
Prijave se podnose do 10. lipnja 2020. godine.
Više informacija o Natječaju saznajte ovdje.

Zadnje objavljeno

[RADIONICA] Sve mogućnosti GoogleBusinessProfila-Agencija VEGORA-22.09.23

[RADIONICA] Sve mogućnosti Google Business Profila

Ima puno razloga zašto imati Google Business Profil, a posebno je važan za lokalno pretraživanje (lokalni SEO) te privlačenje novih klijenata. Prema istraživanju 4 od 5 lokalnih pretraga završe kupnjom proizvoda ili usluga. 

Skip to content