Javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini

06 srp. Javni natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2018. godini

Zagrebačka županija objavila je natječaj za poticanje projekata pojedinačnih nastupa poduzetnika na manifestacijama poput sajmova, izložbi, natjecanja i sličnih manifestacija u vezi s poduzetništvom, a koje se odvijaju u 2018. godini.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, ustanove i obrti sa sjedištem na području Zagrebačke županije.

Potpore se dodjeljuju za zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora te izradu promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova odnosno u iznosu najviše do:

– 7.500,00 kuna za nastup na manifestacijama u Hrvatskoj,

– 25.000,00 kuna za nastup na manifestacijama u inozemstvu.

Prijave do 3. rujna 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Tags: