VEGORA | Grad Velika Gorica – Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini
17802
post-template-default,single,single-post,postid-17802,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Grad Velika Gorica – Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini

20 svi. Grad Velika Gorica – Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godini

Grad Velika Gorica objavila je natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2019. godine.

Potpora je namijenjena subjektima malog gospodarstva sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice za nastupe na manifestacijama u zemlji i inozemstvu za troškove zakupa, uređenja i opremanje izložbenog prostora, trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Prednost pri dodjeli potpore imat će subjekti malog gospodarstva:

  • kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta (dokaz-Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta),
  • kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu

 Visina potpora može iznositi do 90% troškova, a najviše:

  • do 5.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj
  • do 10.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Prijave do 29.11.2019.godine.

Detalji natječaja dostupni OVDJE.