6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“.

Natječajem se želi omogućiti stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz očuvanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Prihvatljivi sektori ulaganja nove nepoljoprivredne djelatnosti su:

  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda
  • pružanje usluga u ruralnim područjima
  • turizam
  • tradicijski i umjetnički obrti

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljive aktivnosti su nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.
Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK.

Rok za dostavu zahtjeva počinje 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati a završava 23. travnja 2018. godine u 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Skip to content