Projekti

Neset

Cilj projekta NESET je pružanje opsežne transnacionalne podrške održivoj integraciji mladih na tržište rada u turizmu u Državama korisnicama – NESET-a (DK), stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma, osobito u alternativnim oblicima koji ne uključuju masovni turizam na moru ili na skijalištima, za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju.
PROJEKT NESET - VEGORA

Alliance for young people’s upskilling and sustainable career paths in tourism / NESET – Udruženje za poticanje mladih i održivu karijeru u turizmu

Projekt raspolaže bespovratnim sredstvima od 1.124.551 EUR koje dodjeljuju Island, Lihtenštajn i Norveška, a financiraju se bespovratnim sredstvima Europskog gospodarskog prostora i norveškog Fonda za zapošljavanje mladih.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Cilj projekta NESET je pružanje opsežne transnacionalne podrške održivoj integraciji mladih na tržište rada u turizmu u Državama korisnicama – NESET-a (DK), stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma, osobito u alternativnim oblicima koji ne uključuju masovni turizam na moru ili na skijalištima, za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (eng. NEET).

Glavne aktivnosti osnaživanja mladih koje doprinose inovativnosti projekta i omogućavaju dodanu vrijednost na najvišoj transnacionalnoj razini su: razrada transnacionalnih standarda vrednovanja prethodnog neformalnog učenja u ključnim zanimanjima u turizmu, priprema inovativne Platforme elektroničke podrške, organiziranje mobilnosti zapošljavanja na transnacionalnoj razini za skupinu bivših NEET-ova.

Ciljna skupina projekta su NEET-ovi između 25 i 29 godina u Državama korisnicama (uključujući dugotrajno nezaposlene, niskokvalificirane i obeshrabrene mlade ljude) koji, zajedno s relevantnim sudionicima, čine izravnu projektnu ciljnu skupinu. Projekt je ujedno namijenjen svim nezaposlenim mladim ljudima u Državama korisnicama koji žele ostvariti održivu karijeru u turizmu.

REZULTATI I UČINCI

Rezultate koji se žele ostvariti projektom NESET, možemo svrstati u sljedeće kategorije:

 • Bolja zaposlenost NEET-ova
 • Bolje sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju bivših pripadnika skupine NEET
 • Inovativno pristupanje smanjenju nezaposlenosti mladih
 • Bolja transnacionalna suradnja vezano za tržište rada

Planirane aktivnosti projekta NESET imat će učinka u sljedećim kategorijama:

A) Bolje razumijevanje:

 • Manjka turističkih i socijalnih vještina NEET-ova;
 • Neusklađenosti vještina i manjka radne snage u turizmu

B) Bolje sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju i bolja razina zaposlenosti NEET-ova:

 • Veća razina socijalnih vještina, vještina zapošljivosti u turizmu i poduzetničkih vještina;
 • Bolja vidljivost i priznavanje prethodnih rezultata neformalnog obrazovanja u turizmu;
 • Predanije traženje posla i bolja razina poduzetničkih aktivnosti

C) Inovativni pristupi i usluge na transnacionalnoj razini za smanjenje nezaposlenosti mladih:

 • Zapošljavanje nekadašnjih NEET-ova kroz pilot projekt mobilnosti zapošljavanja i veće mogućnosti za uspješne razvojne tvrtke u području (alternativnog) turizma;
 • Udruživanje napora kreatora politike radi jačanja uloge turističkog sektora u integraciji mladih na tržište rada.

Aktivnosti projekta po razdobljima:

GLAVNA STRANICA PROJEKTA NESET  – www.neset-project.eu

EEA and Norway Grants stranica  – www.eeagrants.org

The NESET project benefits from a € 1 124 551 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to support on a large-scale transnational basis the sustainability of youth integration in the tourism industry, by creating conditions for NEETs’ employment and entrepreneurship in various forms of tourism.

Skip to content