Projekti

Poduzetnički info

Cilj projekta je učvršćivanje potporne infrastrukture MSP-ovima Velike Gorice i okolice kroz aktivnosti informiranja poduzetnika i povezivanja poduzetnika s drugim relevantnim subjektima na području Velike Gorice.
VEGORA - PPI - VELIKA GORICA

NAZIV PROJEKTA: PODUZETNIČKI INFO  (ref.br. KK.03.1.2.12.0035)

KRATKI OPIS PROJEKTA:  Cilj projekta je učvršćivanje potporne infrastrukture MSP-ovima Velike Gorice i  okolice kroz aktivnosti informiranja poduzetnika i povezivanja poduzetnika s drugim relevantnim subjektima na području Velike Gorice. Projektom se želi identificirati problem jaza porasta broja MSP-ova i njihove potrebe za informiranjem u odnosu na relativno negativnu poslovnu klimu u kojoj poduzetnici djeluju. Pristup rješavanju problema je kroz organiziranje 21 informativne radionice, 11 događanja povezivanja poduzetnika s potpornim subjektima i kroz nadogradnju web stranice Agencije sadržajima i dodatnim web alatom.

OPĆI CILJ PROJEKTA je učvršćivanje potporne infrastrukture MSP-ovima Velike Gorice i  okolice kroz aktivnosti informiranja poduzetnika i povezivanja poduzetnika s drugim relevantnim subjektima na području Velike Gorice.

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA je provođenje 21 informativne radionice, 11 događanja povezivanja poduzetnika s potpornim subjektima i nadogradnja web stranice Agencije.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • održana 21 informativna radionica
  • održana 11 događanja vezanih uz povezivanje poduzetnika s potpornim subjektima
  • nadograđena postojeća web stranice Agencije s novim web alatom za komunikaciju sa strankama te upotpunjena stranica novim, važnim i korisnim sadržajem za stranke
  • usluge informiranja i povezivanja koristilo 155 postojećih poduzeća i 75 novih poduzeća

Realizacija projekta rezultirati će unaprjeđenjem poslovne klime na području djelovanja Agencije, a tim i RH, što će doprinijeti ravnomjernijem položaju zemalja EU po pitanju poslovne klime, a onda i pozicije EU u odnosu na ostatak svijeta.

Dodatno, doprinijet će se sljedećim strateškim ciljevima:

  • poboljšanju poduzetničkih vještima i promocija poduzetništva
  • povećanju konkurentnosti i društvene odgovornosti gospodarstva
  • osiguranje preduvjeta za daljnji razvoj gospodarstva

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 797.389,89 kuna 

EU SUFINANCIRA: 594.253,72 kuna 

RAZDOBLJE PROVEDBE: rujan 2020. – ožujak 2022.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:  Antonija Bakeš,
mail: antonija.bakes@vegora.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content