Projekti

CITIES 2030 Uspostava snažnog i održivog sustava opskrbe hranom FOOD2030

Projekt ima za cilj stvoriti preduvjete za daljnji razvoj i povećanje efikasnosti sustava proizvodnje, kratkih lanaca opskrbe - distributivnih lanca dostave i recikliranja hrane, sa gradovima kao nositeljima aktivnosti.
CITIES2030 - Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towardS FOOD2030 - VEGORA

Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towardS FOOD2030

Glavni cilj Cities2030 je da u budućnosti dokaže učinkovit prehrambeni sustav gradova u regijama (CRFS) putem povezane strukture usredotočene na građane, izgrađene na povjerenju, s partnerima koji obuhvaćaju čitav sustav(CRFS).

Stvaranje budućeg sustava prehrane

Gradovi moraju graditi održive prehrambene sustave kako bi spriječili i smanjili rasipanje hrane, pružili pristojne mogućnosti za život i promovirali održive načine proizvodnje hrane. Gradovi također mogu svima osigurati sigurnost hrane i prehrane.

Projekt CITIES2030 financiran putem OBZOR programa EU okuplja istraživače, poduzetnike, čelnike civilnog društva, gradove i sve agente urbanih prehrambenih sustava i ekosustava (UFSE) kako bi stvorili strukturu usmjerenu na transformaciju načina na koji sustavi proizvode, transportiraju, opskrbljuju i recikliraju hranu.

Digitalni blizanac cijele strukture stvara se i pomoću UFSE platforme za upravljanje koja se temelji na podacima zasnovanoj na blockchainu.

CRFS zahtijevaju hitnu akciju. Cities2030 predlaže da građani moraju biti srž rješenja. Više od 7,7 milijardi potrošača ima moć mijenjati stogodišnje obrasce potrošnje kako bi ispunili zahtjeve za održiviju budućnost..

HORIZON2020-CITIES2030-FOOD2030_VE-GO-RA

PROGRAM: HORIZON2020

UGOVOR #: 101000640

FINANCIRANO EU : 11.779.827,25 €

UDIO VE-GO-RA: 192.500,00 €

RAZDOBLJE PROVEDBE:

01.10.2020. – 30.09.2024.

Sredstva će biti utrošena za povećanje konkurentnosti i društvene odgovornosti gospodarstva s prioritetom na razvoju poticajnog poduzetničkog okruženja i stvaranju učinkovitog sustava potpore u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju.

NAŠA MISIJA: više aktera i teritorijalni pristupi stvaranju održivih gradova regije prehrambenih sustava.

CILJ PROJEKTA: Stvaranje preduvjeta za daljnji razvoj i povećanje efikasnosti sustava proizvodnje, kratkih lanaca opskrbe – distributivnih lanca dostave i recikliranja hrane, sa gradovima kao nositeljima aktivnosti.

REZULTAT PROJEKTA: Osiguranje razvoja učinkovitog sustava prehrane gradova (CRFS) kroz povezanu strukturu usredotočenu na građane, izgrađenu na povjerenju, s partnerima koji obuhvaćaju čitav CRFS. Povezivanje kratkih lanaca opskrbe hranom, okupljanje i povezivanje potrošača, strateških partnera, sudionika civilnog društva (postojeća i start-up poduzeća), inovatora i vodeća sveučilišta.

19 država 10 gradova 2 regije 41 lokalna aktera

17 identificiranih inovativnih rješenja

KOORDINATOR PROJEKTA: UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA, Italija

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:  

Violeta Crnogaj, Savjetnik za strateško planiranje i izradu projekata, mail: violeta.crnogaj@vegora.hr

CITIES2030_FOOD2030_VEGORA
Ovaj je projekt dobio financiranje iz programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 Europske
unije na temelju sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101000640.

Sadržaj predstavlja samo stavove autora i njegova je isključiva odgovornost. Izvršna agencija za istraživanje, niti Europska komisija ne prihvaćaju nikakvu odgovornost za upotrebu informacija koje sadrže.