Bespovratne potpore poduzetnicima – vodič kroz Javni poziv Grada Velika Gorica (FAQ)

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Ovdje potražite odgovore na najčešća pitanja. FAQ 

Grad Velika Gorica objavio je Javni poziv za dodjelu potpora subjektima malog gospodarstva u djelatnostima pogođenim pandemijom COVID-19.

 

Donosimo mali vodič kroz Javni poziv i naputke o podnošenju prijave. 

Objavljen je Javni poziv – od kada su moguće prijave?

Prijaviti se moguće od ponedjeljka, 11. svibnja 2020., od 10 sati. Prijave traju do petka, 22. svibnja 2020., do ponoći.

Tko se može prijaviti?

Korisnici potpora su mikro i mali subjekti malog gospodarstva (obrti i trgovačka društva) definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),  sa sjedištem, a obrtnici i s prebivalištem na području Grada Velike Gorice (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora).

Prihvatljivi korisnici potpora su:

 • subjekti kojima je Odlukom SCZ potpuno ili djelomično obustavljena gospodarska aktivnost
 • subjekti koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
 • subjekti koji nisu bili u blokadi prije donošenja Odluke SCZ
 • subjekti koji do dana donošenja Odluke SCZ nemaju dugovanja prema Gradu Velikoj Gorici, gradskim trgovačkim društvima i gradskim ustanovama.

 

Kako se poduzetnici mogu prijaviti?

Zahtjev za dodjelu potpore, s propisanom dokumentacijom, podnosi se Gradu Velikoj Gorici, Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU elektronskim putem na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr.

Gdje se mogu preuzeti obrasci za prijavu?

Potrebne obrasce možete preuzeti na web stranici Grada Velika Gorica

 

Za što se može iskoristiti potpora?

Potpora se odobrava za financiranje tekućeg poslovanja (obrtna sredstva)

koje Korisnik potpore smatra neophodnim za nastavak poslovanja.

Prihvatljivi su troškovi nastali od 19. ožujka 2020. godine do dana podnošenja Izvješća o namjenskom korištenju potpore, a najkasnije do 31. srpnja 2020. godine.

Potpore se odobravaju za slijedeće prihvatljive troškove:

 • troškovi plaća radnicima (ukoliko Korisnik potpore ne koristi niti jednu drugu mjeru potpore vezane uz plaće radnika ili potpore HZZ-a)
 • najam prostora za koji postoji ugovor o najmu (isključeni su subjekti s kojima je korisnik potpore povezan vlasničkim ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji)
 • režijski troškovi
 • kupnja sirovine i repromaterijala
 • troškovi proizvodnje u tijeku odnosno zbrinjavanja zaliha
 • obrtna sredstva za ostale troškove neophodne za nastavak poslovanja

 

Mjesto ulaganja mora biti na području grada Velike Gorice.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se svi oni koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

 

Može li se prijaviti subjekt koji nema zaposlenu barem jednu osobu na puno radno vrijeme?

Ne. Prijavitelj mora imati zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme, bilo da je to vlasnik ili zaposleni radnik.  

Ako, na primjer, subjekt ima dvije osobe zaposlene na pola radnog vremena, a nema niti jednu osobu zaposlenu na puno radno vrijeme, nije moguće se prijaviti na ovaj Javni poziv.  

 

Koji su kriteriji ocjenjivanja?

Za ocjenjivanje prijava gledati će se pad prihoda i kretanje broja zaposlenih.

 

Je li to jedino što će se gledati prilikom dodjele potpora?

Ne. Iznos potpora povezan je i s brojem zaposlenih osoba. Dodatno objašnjenje dano je u odgovoru za pitanje „Kako se određuje visina potpore?, u ovom tekstu.

 

Kako će se gledati pad prihoda?

Na Javni poziv zahtjev mogu podnijeti prijavitelji kojima je prihod, u periodu od 1. do 30. travnja 2020. pao za minimalno 25% u odnosu na isti period lani, u 2019. godini.

Prijavitelji koji posluju manje od godinu dana, odnosno koji još nisu poslovali u travnju 2019., postotni udio pada poslovnih prihoda/primitaka u razdoblju od 1. do 30.4. 2020. godine uspoređuje se sa ostvarenim poslovnim prihodima/primicima u razdoblju od 1.2. do 29.2.2020. godine.

 

Što znači kretanje broja zaposlenih?

U ovom Javnom pozivu gleda se da je li prijavitelj otpuštao radnike uslijed COVID-19 krize u periodu od 19. ožujka do 30. travnja 2020. Dakle, ne gleda se samo broj radnika na dan 19. ožujka i na dan 30. travnja, već se gleda je li u tom periodu bilo otpuštanja.

Za bolje razumijevanje, evo primjera:

Primjer 1:

Na dan 19.3. prijavitelj je imao 2 zaposlena radnika:

 1. osoba A
 2. osoba B

Na dan npr. 23.3. otpustio je osobu A.

Na dan 1.4. ponovno je zaposlio osobu A.

To znači: prijavitelj je otpustio 50% zaposlenika u periodu od 19. 3. do 30.4. Znači, bez obzira što je ponovno zaposlio istog zaposlenika od 1.4.2020., računa se da je u zadanom periodu bilo otpuštanja i to 50% zaposlenih. Za slučaj otpuštanja 50% zaposlenih, prijavitelj dobiva 20 bodova po osnovi „Kretanje broja zaposlenih“.

 

Primjer 2:

Na dan 19.3. prijavitelj je imao 3 zaposlena radnika:

 1. osoba A
 2. osoba B
 3. osoba C

Na dan npr. 23.3. otpustio je osobu A.

Na dan 1.4. je zaposlio osobu D.

To znači: prijavitelj je otpustio jednog zaposlenika u periodu od 19. 3. do 30.4. Znači, bez obzira što je zaposlio novog zaposlenika od 1.4.2020., računa se da je u zadanom periodu bilo otpuštanja i to 33% zaposlenih. Za slučaj otpuštanja 33% zaposlenih, prijavitelj dobiva 20 bodova po osnovi „Kretanje broja zaposlenih“.

 

Koja će se dokumentacija tražiti od prijavitelja?

Po ovom Javnom pozivu razlučuju se prijavitelji koji su potpuno obustavili poslovanje uslijed COVID-19 pandemije u odnosu na one koji su djelomično obustavili poslovanje.

Dodatno, obvezna dokumentacija ovisi i o pravnom obliku prijavitelja – firma, obrt, paušalni obrt. 

Popis dokumentacije možete vidjeti u samom Javnom pozivu.

Napomena: skrećemo pozornost na naputak u Javnom pozivu o eventualnoj dodatnoj dokumentaciji. 

 

Kako se određuje visina potpore?

Visina potpore ovisi o broju ostvarenih bodova i broju zaposlenih.

Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može biti do 3.000,00 kn. Maksimalni broj zaposlenih za obračun potpore, po obrtu ili trgovačkom društvu je 5.

Ako je ukupno zatraženi iznos sredstava veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijave s ostvarenim većim brojem bodova. Ako više Zahtjeva ima isti broj bodova, prednost imaju Zahtjevi koji su ranije zaprimljeni.

 

Primjer računanja broj zaposlenih

Prijavitelj ima zaposlene 3 osobe:

 1. osoba A, zaposlena na puno radno vrijeme
 2. osoba B, zaposlena na pola radnog vremena
 3. osoba C, zaposlena na pola radnog vremena

Bez obzira što je riječ o 3 osobe ovdje, to su ukupno 2 puna radna vremena, odnosno, računa se da ovdje broj zaposlenih: 1 + ½ + ½ = 2

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi Javnog poziva, slobodno nam se obratite  mejlom na mjere@vegora.hr  ili na telefone 5542 667 i 5542668, rado ćemo pomoći.

Zadnje objavljeno

[RADIONICA] Sve mogućnosti GoogleBusinessProfila-Agencija VEGORA-22.09.23

[RADIONICA] Sve mogućnosti Google Business Profila

Ima puno razloga zašto imati Google Business Profil, a posebno je važan za lokalno pretraživanje (lokalni SEO) te privlačenje novih klijenata. Prema istraživanju 4 od 5 lokalnih pretraga završe kupnjom proizvoda ili usluga. 

Skip to content