Dodjeljuju se bespovratne potpore za poduzetnike u turizmu za 2019. godinu

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

 
Rok za prijavu 15.07.2019.
Kratki opis Zagrebačka županija sufinancira poduzetničke projekte u turizmu koji se odnose na povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih postojećih ugostiteljskih objekata:

  • HOTELI (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni integralni hoteli)
  • KAMPOVI (kamp, kamp odmorište)
  • OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ (hostel, prenoćište, planinarski dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj)
Prihvatljivi prijavitelji Trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti.
Neprihvatljivi prijavitelji Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici
Djelatnost po NKD 2007 Područje I: odjeljak 55 Smještaj
Iznos potpore
  • Potporu je moguće dodijeliti za projekte čiji je minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova 75.000,00 kuna.
  • Iznos potpore do 60% prihvatljivih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.
Prihvatljive aktivnosti
  • obnova i opremanje smještajnih jedinica, te njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda i kvalitete;
  • razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m² za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m² za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti;
  • prihvatljivi troškovi su troškovi koji se odnose na radove, opremu i usluge za navedeni projekt.
Način isplate potpore
  • Korisnicima potpore kojima je potpora odobrena za projekt realiziran prije podnošenja prijave, i koji su prijavi priložili račune, dokaze o plaćanju i fotodokumentaciju o provedbi projekta, potpora se isplaćuje po potpisu ugovora.
  • Korisnici koji tek planiraju realizirati svoje projekt ( uz prijavu su dostavili ponude) potpora se isplaćuje nakon što korisnik dostavi izvještaj o provedbi projekta s dokumentacijom iz koje je vidljiva realizacija projekta u cijelosti namjenski utrošak sredstava. Projekt se smatra realiziranim ukoliko su provedene sve aktivnosti projekta navedene u prijavi i ugovoru.

provjerite da li ste prihvatljiv prijavitelj ovdje.

 Što vam je od dokumentacije potrebno pogledajte ovdje.

Više detalja o natječaju pogledajte ovdje.

Zadnje objavljeno

Skip to content