Natječaji

2022-Poticaji za ulaganje poduzetnika u turizmu - VE-GO-RA

Poticaji za ulaganje poduzetnika u turizmu

Prihvatljiva ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, usavršavanje zaposlenika, troškove konzultantskih usluga za pripremu i provedbu projekta.

Poticaji za privatne iznajmljivače - Ministarstvo turizma i sporta

Poticaji za privatne iznajmljivače

Prihvatljivi prijavitelj je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih
iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja
mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj.

Otvoren natječaj za dokazivanje inovativnog koncepta

Natječajem se sufinanciraju pretkomercijalne aktivnosti u fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Natječaj za program Eurostars 3

HAMAG-BICRO objavio je poziv za prijave na Eurostars program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća MINGOR- VEGORA

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Poticanje rasta novoosnovanih malih i srednjih poduzeća koja razvijaju inovacije temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu

Skip to content