Natječaji

Investicijski zajam iz NPOO

Investicijski zajam iz NPOO za poduzetnike

Investicijski zajmovi iz NPOO-a namijenjeni su mikro, malim i srednjim poduzećima za poticanje i oporavak gospodarskih aktivnosti na tržištu RH i odobravati će se za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

zeleno gospodarstvo

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj ove potpore je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Potpore za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ kroz koji je osiguralo 206.000.000,00 kn s ciljem nabavke digitalnih alata, opreme i jačanje digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa.

VE-GO-RA - Poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije - Fond za zaštitu okoliša

[Poziv] Sustavi korištenja obnovljivih izvora energije

Prihvatljivo je financiranje dizalice topline, sunčanih toplinskih kolektora, kotla na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

Skip to content