Dodjela državnih potpora u poljoprivredi i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2020. godini

Zagrebačka županija - Natječaj - VEGORA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

 

Koja je namjena mjere?

Programom su predviđena tri cilja potpore ruralnom razvoju koja se žele doseći:

 • Konkurentnost poljoprivrede;
 • Održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama;
 • Uravnoteženi teritorijalni razvoj ruralnih područja.
Tko je prihvatljiv prijavitelj?

 • mikro, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji, odnosno u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2019. ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
Što je moguće financirati iz dostupne mjere?

Mjera 1. – Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore za ulaganja u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom prihvatljiva za dodjelu potpore su:

 • građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih objekata za uzgoj bilja i gljiva najmanje površine 500 m2, uključujući opremu za dodatno osvjetljenje i zasjenjivanje, poboljšanje mikroklimatskih uvjeta (reguliranje temperature, vlage, atmosfere) i proizvodne stolove i police,
 • građenje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih gospodarskih objekta na farmi (za uzgoj i držanje životinja, skladištenje poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje i kapaciteta za skupljanje i odlaganje stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice) s pripadajućom opremom,
 • podizanje novih i/ili rekonstrukcija vlastitih postojećih višegodišnjih nasada (priprema tla, nabava i sadnja certificiranog sadnog materijala, nabava i postavljanje armature i ograde) na površini od najmanje 0,25 ha, uključujući opremu za zaštitu od padalina (tuča, kiša, mraz),
 • građenje novih sustava za navodnjavanje s obavezom uspostavljanja mjerenja potrošnje vode izuzev za ulaganja u stvaranje rezervoara ili ulaganja u korištenje reciklirane vode koje ne utječe na podzemne ili površinske vode,
 • rekonstrukcija postojećih sustava za navodnjavanje s obvezom smanjenja potrošnje vode od najmanje 25 %,
 • građenje i/ili rekonstrukcija putne mreže unutar gospodarstva,
 • opći troškovi
Mjera 2. – Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta

Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednoga i/ili šumskog zemljišnog posjeda, imovinski-pravno sređenog, u cilju povećanja vlastitog poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda i unapređenja uvjeta proizvodnje.

Mjera 3. – Potpora za plaćanje premija osiguranja

Potpora za plaćenu premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća, cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke i kokoši nesilica u visini 25%-tnog iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu odnosi se na policu osiguranja za tekuću godinu od rizika elementarne nepogode, nepovoljnih klimatskih prilika koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama, bolesti životinja ili najezdama nametnika bilja i zaštićenim životinjama.

Osiguranjem se nadoknađuje samo trošak nadoknade navedenih gubitaka i ne zahtijeva se niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje.

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?

Za mjeru 1. intenzitet potpore po korisniku je:

 • do 30 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 80.000,00 kuna,
 • do 50 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 150.000,00 kuna za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
 • do 70 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 150.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike.

Za mjeru 2. intenzitet potpore po korisniku je:

 • do 100 % pravnih i administrativnih troškova, uključujući troškove izmjere, a najviše do 25.000,00 kuna po hektaru okrupnjenog poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišta, odnosno najviše do 50.000,00 kuna po korisniku godišnje.

za mjeru 3 . intenzitet potpore po korisniku je:

 • 25 % iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 10.000,00 kn,
 • 25 % iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 15.000,00 kn za profesionalne i ekološke poljoprivrednike,
 • 25 % iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 20.000,00 kn za  mlade poljoprivrednike.
Koji je rok prijave za dobivanje mjere?

Javni poziv otvoren je do 30. lipnja 2020. (Mjera 1.), odnosno do 15. studenoga 2020. godine. (Mjera 2. i 3.)

Koja su prva dva sljedeća koraka?

 1. Provjerite da li ste prihvatljiv prijavitelj – OVDJE
 2. Ispunite zahtjev za potporu i ostalu dokumentaciju. Popunjenu dokumentaciju pošaljete  jedan od dva sljedeća načina:
  • Fizička dostava cjelokupne dokumentacije preporučenom pošiljkom na adresu ili osobno u pisarnicu Zagrebačke županije
  • On-line dostava dijela dokumentacije i dostava dijela dokumentacije preporučenom pošiljkom na adresu ili osobno u pisarnicu Zagrebačke županije
Ukoliko trebate dodatne informacije ili pomoć u prijavi na ovaj natječaj, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na info@vegora.hr ili putem telefona 01/5542 – 667, 01/5542 – 668

 

Zadnje objavljeno

Poziv-Invento-Summit-Zagreb-22.03.2024

[POZIV]Invento Summit “The power of Intelligence – bez naknade

Kada i gdje? U petak, 22.ožujka 2024. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Na INVENTO Summitu očekuje se okupljanje preko 250 stručnjaka i profesionalaca iz preko 15 zemalja EU, uključujući i preko 50 alumnija Professional Fellows Programa američkog State Departmenta. Ulaznice su besplatne za sve sudionike.

Skip to content