Energetska obnova obiteljskih kuća

FOND-ZA-ZAŠTITU-OKOLIŠA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dugo očekivani natječaj za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Prijave se mogu pripremati u sustavu Fonda već sada, a sama prijava započinje 01.rujna u 9,00 sati i traje do kraja godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 

Tko se može prijaviti?

Na javni poziv prijavljuju se fizičke osobe – vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih ostalih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj imaju prijavljeno prebivalište. Obiteljska kuća mora imati više od 50% bruto podne površine namijenjene stanovanju, sa najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. Obiteljska kuća mora biti zakonito izgrađena odnosno legalna, a na javni poziv mogu se prijaviti obiteljske kuće energetskog razreda D ili niže.

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

  • Povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora – vanjski zid, strop, pod, krov (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i dr.), te zamjena dotrajale stolarije ovojnice grijanog prostora novom
  • Cjelovita energetska obnova, isključivo u kombinaciji sa energetskom obnovom vanjske ovojnice, a podrazumijeva ugradnju sljedećih sustava za korištenje OIE:

o             sustavi s sunčanim toplinskim pretvaračima;

o             sustavi na drvnu sječku/pelete;

o             dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda;

o             fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

 

Koliki je iznos potpore?

Fond sufinancira 60% iznosa opravdanih troškova, uz maksimalno prihvatljivi iznos troškova obnove vanjske ovojnice, odnosno stolarije od 100.000 kn. Maksimalno prihvatljivi iznosi ugradnje sustava OIE kreću se od 36.250 do 91.250 kn.

Ranjivim skupinama građana (koji svoj status dokazuju rješenjem o priznatom pravu na minimalnu naknadu i preporukom nadležnog Centra za socijalnu skrb) mjere energetske učinkovitosti će se financirati u 100%-tnom iznosu.

 

Kako se prijaviti?

Prijava se može popuniti i poslati isključivo elektronskim putem, preko mrežne aplikacije Fonda dostupne na www.fzoeu.hr. Prijava se može podnijeti samostalno, ili uz pomoć energetskog certifikatora sa Liste ovlaštenih certifikatora dostupne na istoj adresi.

Popis obavezne dokumentacije i ostale detalje vezane uz prijavu možete naći ovdje.

 

Datum raspisivanja javnog poziva predviđa se krajem prvog kvartala ove godine te će u njemu detaljno biti razrađeni svi tehnički uvjeti, sadržaj dokumentacije.

 

Skip to content