HZZ – Donesene nove mjere za očuvanje radnih mjesta i reaktivirane mjere aktivnog zapošljavanja

HZZ -MJERE - 2020 - VEGORA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Uslijed situacije uzrokovane koronavirusom COVID-19, HZZ je privremeno obustavio većinu mjera, uključujući i mjeru za samozapošljavanje te mjeru za proširenje djelatnosti. Navedene mjere sada su ponovno aktivne uz izmijenjene uvjete u odnosu na uvjete prije krize. Više o mjerama možete saznati u nastavku.

 

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Koja je namjena mjere?
Potpore za samozapošljavanje dodjeljuju se nezaposlenim osobama koje se odluče na pokretanje vlastitog posla.

Tko je prihvatljiv prijavitelj?
Nezaposlene osobe koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a.

Što je moguće financirati iz dostupne mjere?
Pokrivanje troškova registriranja i rada poslovnog subjekta (poput troškova nabave opreme, zakupa poslovnog prostora, edukacija, obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja, troškova knjigovodstvenih usluga i sl.)

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?
Ovisno o djelatnosti (prema NKD 2007) ) koju novi poduzetnik registrira, moguće je ostvariti potporu u iznosu od 75.000,00 kuna ili u iznosu od 100.000,00 kuna.

75.000,00 kuna moguće je ostvariti za pokretanje sljedećih djelatnosti:
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (S) Ostale uslužne djelatnosti

100.000,00 kuna moguće je ostvariti za pokretanje sljedećih djelatnosti (prema NKD 2007):
– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

Pokretanje ostalih djelatnosti nije prihvatljivo za financiranje.

Koji je rok prijave za dobivanje mjere?
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Koja su prva dva sljedeća koraka?
1. Zakažite termin sa savjetnikom za samozapošljavanje.
2. Pohodite radionice za samozapošljavanje u HZZ-u, izradite profesionalni plan samozapošljavanja i ostale aktivnosti prema uputama nadležnog ureda HZZ-a.

 

POTPORA ZA PROŠIRENJE POSLOVANJA

Koja je namjena mjere?
Potpore se dodjeljuju za otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona, razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl.

Tko je prihvatljiv prijavitelj?
Potpore se dodjeljuju poslovnim subjektima koji su već ostvarili potporu HZZ-a za samozapošljavanje i čije su ugovorne obveze istekle te su dokazali da su ispunili sve obveze prema HZZ-u. Potpora se može dodijeliti samo ukoliko će poduzetnik zaposliti novu osobu koja se nalazi u evidenciji HZZ-a.

Što je moguće financirati iz dostupne mjere?
Troškove za razvoj novih proizvoda ili usluga, pokretanje nove djelatnosti i sl., a koji se nalaze na popisu prihvatljivih troškova koji je dostupan ovdje.

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?
Ovisno o djelatnosti koju novi poduzetnik doregistrira ili u slučaju proizvodnje novih proizvoda/usluga i sl., moguće je ostvariti potporu u iznosu od 55.000,00 kuna ili u iznosu od 75.000,00 kuna.

55.000,00 kuna moguće je proširenje poslovanja iz djelatnosti:
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
– (H) Prijevoz i skladištenje
– (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
– (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
– (P) Obrazovanje
– (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– (S) Ostale uslužne djelatnosti

75.000,00 kuna moguće je proširenje poslovanja iz djelatnosti:
– (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
– (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)
– (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
– (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

Proširenje poslovanja s drugim djelatnostima nije prihvatljivo za financiranje.

Koji je rok prijave za dobivanje mjere?
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2020. godine ili do iskorištenja sredstava.

Koja su prva dva sljedeća koraka?

1. Zakažite termin sa savjetnikom HZZ-a. Za područje Grada Velike Gorice nadležni ured se nalazi na adresi Zagrebačka ulica 62.
2. Izradite poslovni plan za proširenje poslovanja.

 

POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Koja je namjena mjere?

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane COVID -19 došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Tko je prihvatljiv prijavitelj?
Poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost te zapošljavaju:
– od 10 do 50 radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20% radnika
– od 51 i više radnika ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 10% radnika

Što je moguće financirati iz dostupne mjere?
Plaće za zaposlenike.

Koji se iznosi mogu ostvariti putem ove mjere?
Iznosi potpore ovise o fondu radnih sati odnosno o postotnom smanjenju sati radnog vremena zaposlenika, ali najviše do 2.000,00 kuna po zaposleniku. Detalji su dostupni u tablici iznosa sufinanciranja ovdje.

Koji je rok prijave za dobivanje mjere?
Od 1. lipnja do 31. prosinca 2020.

Koja su prva dva sljedeća koraka?
1. Provjerite zadovoljavate li propisane kriterije (pad prihoda od minimalno 20%, i druge kriterije propisane ovdje)
2. Prijaviti se za mjeru putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr   

Detalje o Potpori za samozapošljavanje i o Potpori za proširenje poslovanja možete pronaći ovdje.

Detalje o Potpori za očuvanje radnih mjesta možete pronaći ovdje.

Ukoliko trebate dodatne informacije ili pomoć u prijavi za mjere HZZ-a, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila na mjere@vegora.hr.

Zadnji datum ažuriranja ovih mjera od HZZ-a je 30.6.2020. godine. Nakon toga, HZZ nije ažurirao mjere.

 

Skip to content