Potpora HZZ – 2023 – INFO

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

U 2023. godini Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema budućnoj djelatnosti poslovnog subjekta, prema NKD 2007 a razvrstano je u sljedeće skupine:

1.Skupina – do 15.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija ( odjeljci 25-33)

(F) građevinarstvo (odjeljci : 41-43)

2.Skupina- do 10.000,00 EUR

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10-24)

(J) Informacije i komunikacije

3.Skupina – 7.000,00 EUR

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljka 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(G)Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala ( svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

 (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

 (P) Obrazovanje

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

 (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR  bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi potpore razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u  vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Postupak prijave

 1. Prijaviti se i poslušati online HZZ besplatnu radionicu (nije obavezno ali donosi dodatne bodove prilikom ocjenjivanja Vašeg zahtjeva za potporom). Prijava na radionicu:  https://radionice.hzz.hr/
 2. Prikupljanje ponuda za planirane prihvatljive troškove i ostale potrebne dokumentacije
 3. Izrada poslovnog plana
 4. Podnošenje zahtjeva zajedno sa svom dokumentacijom u online sustav mjere.hr

Što se obveza korisnika ove potpore tiče, potrebno je:

 • tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora;
 • namjenski utrošiti svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati popratnom dokumentacijom;
 • ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca (navedeno se dokazuje službenim financijskim izvještajima)
 • označiti sufinanciranu opremu skuplju od 1.500EUR ( s uključenim PDV-om) s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama Europske unije

Prijave su otvorene do 30.09.2023. godine.

Za detaljnije informacije, pitanja i savjete, te izradu poslovnog plana slobodno nas kontaktirajte na info@vegora.hr ili putem telefona na 01 5542 667.

Skip to content