Ravnatelj ustavnove Ve-Go-Ra / Javni natječaj

Razvojna agencije Grada Velika Gorica - VE-GO-RA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Temeljem članka 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 10. Statuta Ustanove- Razvojne agencije Grada Velike Gorica-VE-GO-RA, Upravno vijeće Ustanove Razvojne agencije Grada Velike Gorice-VE-GO-RA raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove – Razvojne agencije Grada

Velike Gorica – VE-GO-RA

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
 • iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
 • aktivno znanje engleskog jezika

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu – dokazuje se dokumentima navedenim u točkama a) i b):
 1. elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 2. presliku ugovora o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)
 • dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
 • životopis

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

 

Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA

Trg kralja Tomislava 16,

10410 Velika Gorica

s naznakom “Natječaj za ravnatelja-NE OTVARAJ“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Stjepan Kolarec

 

KLASA: 112-01/2020-01/02

URBROJ: 238/31-23-06-2020-01

Razvojna agencija Grada
Velika Gorica – VE-GO-RA

Javni natječaj za ravnatelja Ustanove

Zadnje objavljeno

Poziv-Invento-Summit-Zagreb-22.03.2024

[POZIV]Invento Summit “The power of Intelligence – bez naknade

Kada i gdje? U petak, 22.ožujka 2024. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Na INVENTO Summitu očekuje se okupljanje preko 250 stručnjaka i profesionalaca iz preko 15 zemalja EU, uključujući i preko 50 alumnija Professional Fellows Programa američkog State Departmenta. Ulaznice su besplatne za sve sudionike.

Skip to content