U dva dana do marketing plana – Kako pripremiti marketinški plan koji će pomoći vašem poslovanju?

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Razvojna agencija Grada Velika Gorica –VE-GO-RA organizira dvodnevnu praktičnu edukaciju za velikogoričke poduzetnike na kojoj ćete pripremiti marketinški plan za vaš postojeći ili budući biznis.

Marketinški plan daje upute o tome što, kada, gdje i kako osvojiti ciljnu grupu i zainteresirati je za vaš proizvod ili uslugu. Na dvodnevnoj radionici 14. i 15. ožujka 2019. godine od 9 do 16 sati u Ve-Go-Ra-i, na adresi Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica unaprijedit ćete i osvježiti znanje o planiranju marketinških aktivnosti.

Edukacija «U dva dana do marketing plana» namijenjena je onima koji žele napisati marketinški plan i bolje razumjeti koje marketinške kanale iskoristiti kao pomoć u njegovoj realizaciji. Edukaciju će voditi gđa Ana Jergović, suvlasnica kreativne agencije IDEOTEKA.

Edukacija će pokrivati sljedeća područja:

* Priprema marketinškog plana i praćenje njegove realizacije

* Oblikovanje strategije komuniciranja s ciljnom grupom i marketinškog miksa

* Analiza relevantnih faktora za vaš marketinški plan: tržište, konkurencija, ciljna skupina

Sudionici edukacije dobit će set praktičnog znanja, vježbi i alata koji pomažu u oblikovanju marketing plana. To je ujedno i prilika onima koji su možda već napisali plan, ali htjeli bi da njihovi marketinški napori budu isplativiji i mjerljiviji.

Očekuje vas kombinacija predavanja, individualnih i grupnih vježbi, diskusija i iskustvenog učenja. Sudjelovanje na radionici je besplatno i moguće isključivo uz prijavu OVDJE.

Zadnje objavljeno

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA

Potpora HZZ – 2023 – INFO

U 2023. godini HZZ nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Skip to content