LAG Zrinska gora-Turopolje objavila dva natječaja

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Natječaj 1.1.1. . “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

Natječajem se želi potaknuti ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Iznos i intenzitet potpore:
Najniža potpora po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 35.000 EUR
Intenzitet potpore je 50%, odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke (OPG, obrt) i pravne osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika
 • proizvođačke organizacije,
 • imaju sjedište na području djelovanja LAG-a.

Nositelj projekta mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR, odnosno najmanje 8.000 EUR za projekte u ostalim sektorima.

Prihvatljivi troškovi su:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje svih objekata za primarnu proizvodnju objekata ukjlčučujući objekte za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda
 • ulaganje u nove i poboljšanje postojećih sustava/opreme za navodnjavanje
 • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • kupnja nove poljoprivredne mehanizacije i gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta (privođenje poljoprivrednog zemljišta kulturi)
 • kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente ili licence, registracija i održavanje žigova te ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, uključivo troškove izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj 1.1.2.  “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”

Cilj ovog natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost. Osim navedenog, cilj je pridonijeti i povećanju konkurentnosti hrvatskih proizvoda i rastu zapošljavanja u ruralnom području te omogućiti modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta.

Iznos i intenzitet potpore:
Najniži iznos potpore po projektu iznosi 10.000 EUR, a najviši 30.000 EUR. Intenzitet potpore je 50%.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda, uključujući početnike,
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana,
 • priznate proizvođačke organizacije,
 • imaju sjedište na području djelovanja LAG-a.

Prihvatljivi troškovi:

 • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za poslovanje s mlijekom i preradom mlijeka, objekata za klanje, rasijecanje, hlađenje, preradu (mesa, jaja) i pripadajuće skladištenje, centara (sabirališta) za sakupljanje i preradu otpada, objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za proizvodnju vina), aromatičnog, začinskog i ljekovitog bilja, cvijeća i gljiva, objekata za preradu maslina, žitarica, uljarica i industrijskog bilja, objekata za preradu, punjenje i pakiranje pčelinjih proizvoda, te ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 • Ulaganja u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • Ulaganje u objekte za obradu otpadnih voda u preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 • Ulaganja u laboratorije za vlastite potrebe nositelja projekta u funkciji djelatnosti prerade
 • Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
 • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
 • Prilagodba novouvedenim standardima
 • Kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente ili licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, te ostali nematerijalni troškovi povezani s ulaganjem
 • Troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata, uključivo troškove izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl. do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

Prijave za oba natječaja moguće su  od 28. srpnja a završavaju 30. kolovoza 2022. godine.

Više o objavljenim natječajima pročitajte ovdje.

Skip to content