NATJEČAJ za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2018. godinu.

Prijaviti se mogu obrti i trgovačka društva sa sjedištem/prebivalištem u Velikoj Gorici, koji posjeduju licencu, čiji su pogoni i radionice na području Velike Gorice, te koji osiguravaju novčanu naknadu naučnicima.

Najviši iznos potpore koji je moguće ostvariti je 3.000,00 kn po naučniku.

Rok za podnošenje prijava je 13.4.2018. godine.

Više informacija OVDJE.

Zadnje objavljeno

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA

Potpora HZZ – 2023 – INFO

U 2023. godini HZZ nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Skip to content