Natječaj za  očuvanje i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj kojim se potiče tradicijska i umjetnička djelatnost.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) upisana u evidenciju Hrvatske obrtničke komore kao tradicijski i umjetnički obrt.

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi nabave strojeva, postrojenja i opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  • troškovi nabave alata i inventara isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  • troškovi radova vezanih uz poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti (adaptacija prostora)
  • troškovi vezani uz opremanje interijera poslovnog prostora (nabava inventara)
  • troškovi pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi te troškovi stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod te znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
  • troškovi vezani uz upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva
  • troškovi usluga vezanih uz razvoj proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda)
  • troškovi provedbe marketinških aktivnosti (zakup, opremanje izložbenog prostora u svrhu izlaganja na domaćim i inozemnim sajmovima, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn) i izrada web stranice)
  • troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenika

Iznos potpore je od 20.000,00 do 50.000,00 kuna s intenzitetom potpore do 100%.

Prijave se zaprimaju  do 14. studenoga 2022. godine.

Više informacija dostupno ovdje.

Skip to content