Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Ponuđene parcele u natječaju u Radnoj zoni Rakitovec se mogu vidjeti u tabeli niže:

k.č.br.

k.o. Kuče

Površina u m²

Početna cijena zemljišta u  kn/m2

Iznos

jamčevine

dio 1121/96

– oznake  1a

cca 2.770

79,80

22.104,60

dio 1121/96

– oznake  2a

cca 2.770

79,80

22.104,60

dio 1121/96

– oznake  3a

cca 10.450

79,80

83.391,00

dio 1121/96

– oznake  4a

cca 5.330

79,80

42.533,40

dio 1121/96

– oznake  5a

cca 7.510

79,80

59.929,80

dio 1121/96

– oznake  6a

cca 4.830

79,80

38.543,40

Nekretnine se mogu uz prethodnu najavu pokazati te se može izvršiti uvid u dokumentaciju.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude koja ispunjava sve uvjete iz natječaja je najviša ponuđena cijena po m².

Na navedeni natječaj mogu se javiti domaće i strane fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

  • minimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najmanje 10%
  • maksimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najviše 40%
  • kupac je dužan ishoditi lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Zakonu o gradnji (Narodne novine,     broj 153/13., 20/17. i 39/19) i to u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja predugovora o kupnji zemljišta, s time da se taj rok može produljiti iz objektivnih razloga
  • kupoprodajni ugovor se sklapa nakon potvrde i ovjere parcelacijskog elaborata
  • rok za dovođenje nekretnina u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima iznosi 2 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine
  • prilikom potpisivanja predugovora kupac plaća 10% od kupoprodajne cijene, a ostatak prilikom potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine
  • ponuditelj s kojim se sklopi ugovor može koristiti sve prednosti i olakšice vezane uz gradnju, opremanje propisane podzakonskim aktima Grada Velike Gorice (komunalni doprinos, komunalna naknada)

Sve ostale detalje natječaja i potrebnu dokumentaciju za prijavu možete vidjeti na stranicama Grada OVDJE , a dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefone 01/5520-528, 01/ 6269-924 ili mail adrese investicije@gorica.hr i imovina@gorica.hr.

Ponude se otvaraju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu do prodaje svih ponuđenih parcela.

Zadnje objavljeno

Poziv-Invento-Summit-Zagreb-22.03.2024

[POZIV]Invento Summit “The power of Intelligence – bez naknade

Kada i gdje? U petak, 22.ožujka 2024. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Na INVENTO Summitu očekuje se okupljanje preko 250 stručnjaka i profesionalaca iz preko 15 zemalja EU, uključujući i preko 50 alumnija Professional Fellows Programa američkog State Departmenta. Ulaznice su besplatne za sve sudionike.

Skip to content