Search
Close this search box.

PODUZETNIČKI KALKULATOR

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Vrlo često se pojedini poduzetnički poduhvat pokaže neuspješnim ili manje uspješnim iz vrlo jednostavnog razloga – prilikom planiranja nisu uzeti u obzir svi elementi koji utječu na konačni rezultat poslovanja. Kako bismo barem malo olakšali planiranje, donosimo primjer poduzetničkog kalkulatora (posebno za trgovačka društva, a posebno za obrte).

Kalkulator se temelji na postojećoj zakonskoj regulativi i iako smo nastojali obuhvatiti sve relevantne čimbenike, on se može koristiti samo u informativne svrhe. Osnovni cilj ovog alata je potencijalnom poduzetniku pružiti priliku da na jednostavan način testira svoju poduzetničku ideju, odnosno da dobije sliku koliki minimalni promet mora ostvariti mjesečno ili godišnje kako bi poslovanje bilo na „pozitivnoj nuli“ ili profitabilno.

Ovaj kalkulator ne predstavlja niti jedan oblik garancije, odgovornosti, ugovorne ili druge obveze VE-GO-RA-e prema trećima.

 

PODUZETNIČKI KALKULATOR

 

Upute za ispunjavanje:

U kalkulatoru se popunjavaju samo bijela polja prema dolje navedenim uputama. Iznose upisivati kao cijele brojeve.

Opis:

¹ jedinična cijena proizvoda/usluge: upisati očekivanu prodajnu cijenu za jednu jedinicu mjere
² jedinična cijena sirovine: upisati vrijednost utrošenog materijala za proizvodnju jednog proizvoda, potrošni (uredski) materijal,
³ režije: upisati zbirnu vrijednost režijskih troškova na mjesečnoj razini (struja, plin, voda, komunalna naknada i dr.)
⁴ ostali troškovi: troškovi eventualnih suradnika, kooperanata, provizija prodajnim predstavnicima, pošta, telefon i sl. na mjesečnoj razini
⁵ najam poslovnog prostora: trošak najamnine poslovnog prostora (ukoliko postoji) na mjesečnoj razini
⁶ knjigovodstvene usluge: mjesečni trošak knjigovodstvenih usluga
⁷ neto plaće: mjesečni iznos isplate radniku
⁸ broj osoba: upisati broj osoba po pojedinom iznosu neto plaće
⁹ prijevoz: mjesečni trošak prijevoza za sve djelatnike kojeg snosi poslodavac, procijenjeni trošak službenih putovanja
¹° bankarske naknade: mjesečna naknada za vođenje računa
¹¹ ostali nespomenuti troškovi: reprezentacija, pretplate na stručna izdanja i sl, procijeniti mjesečni iznos

Zadnje objavljeno

Hamag-bicro -informacije - VEGORA

[POZIV] Međunarodno suradnički projekti za tvrtke- Eurostars 3

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) najavljuje otvaranje zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3 te omogućuje tvrtkama da pošalju radnu verziju svoje prijave na natječaj „Vaučer program za usluge stručnjaka za pomoć u pripremi projektne prijave za program Eurostars“.

Skip to content