Poticaji za privatne iznajmljivače

Poticaji za privatne iznajmljivače - Ministarstvo turizma i sporta
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je natječaj za privatne iznajmljivače. Natječajem se potiče modernizacija i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta, uvođenje inovativnih sadržaja više dodane vrijednosti, uvođene procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa, uvođenje digitalnih tehnologija i unaprjeđenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta.

Prihvatljivi prijavitelj je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih
iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja
mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj.

Najniži iznos potpore koji se može dobiti iznosi  100.000kuna, dok najviši iznosi 1.506.900kuna

Intenzitet potpore do 85% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi:  

 • trošak gradnje, rekonstrukcije objekata
 •  opremanje objekata, uključujući opremanje povezano s digitalizacijom
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koji se temelje na
  kružnom gospodarstvu, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti
 • poticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe objekata koji su
  predmet projektnog prijedloga
 •  troškovi ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti postojećeg
 • objekta
 • uvođenje rješenja za održivu uporabu vode, uključujući primjenu mjera za ponovnu
  uporabu vode
 • trošak za osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja (softver)
 • uređenje zelenih površina
 • troškovi za pripremu postupka certificiranja i provjeru sukladnosti sa zahtjevima
  certifikata ili eko-oznaka (EU ECOLABEL, EMAS, itd.)
 • troškovi nabave vozila i plovila s nultim ili niskom emisijama ugljika
 • troškovi predavača i polaznika koji su izravno povezani s usavršavanjem
 • troškovi komunalnog doprinosa (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • troškovi pripreme neophodne projektno-tehničke dokumentacije (prihvatljivo od 1.
  veljače 2020. godine), uključujući sva potrebna istraživanja, elaborate, idejna
  rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte, tipske projekte,
  projekte unutarnjeg uređenja itd.)
 • troškovi izrade studije utjecaja na okoliš (prihvatljivo od 1. veljače 2020. godine)
 • trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije koji je prihvatljiv od datuma
  objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK (2.654,46 EUR)
 • upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge, uključujući izradu
  dokumentacije za nabavu (do najvišeg iznosa od 70.000,00 HRK (9.290,60 EUR)
 •  troškovi stručnog nadzora i sl.

Prijave moguće od 07.11.2022.godine u 12 sati do 03.02.2023. godine u 12 sati.

Detalji natječaja dostupni OVDJE.

Poticaji za privatne iznajmljivače
Skip to content