Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

zeleno gospodarstvo
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je natječaj „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“.

Cilj je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina, utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti.

Iznos potpora koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 kn
 • za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji su mala i srednja poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (C sektor), te srednje kapitalizirana poduzeća.

Prema NKD 2007 prihvatljivi su sljedeći razredi iz sektora C:

 • prehrambena industrija (10),
 • proizvodnja tekstila (13),
 • drvoprerađivačka industrija (16),
 • papirna industrija (17),
 • kemijska industrija (20),
 • građevinska industrija (23),
 • metaloprerađivačka industrija (24)

 
Prihvatljive aktivnosti:

 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta

Prihvatljivi troškovi

Regionalne potpore:

 • Ulaganja u materijalnu (npr. trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, nabave strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja itd.) i nematerijalnu imovinu (npr. uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja – softver, nabava patenata, autorskih prava itd.) povezanu s aktivnostima projekta.

Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije:

 • Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
  • električne energije iz energije sunca, vjetra ili geotermalne energije
  • toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora toplinskim sunčanim kolektorima, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline.

Potpore za studije zaštite okoliša:

 • Provedba / trošak energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) – samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

Potpore male vrijednosti (de minimis):

 • Usluge izrade tehničke dokumentacije, uključujući, i glavni projekt koji sadrži proračun ušteda
 • Usluge upravljanja projektom i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci
 • Usluge izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenja radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija
 • Usluge stručnog nadzora građenja koje pružaju vanjski stručnjaci
 • Usluge revizije za verifikaciju troškova projekta, do maksimalnog iznosa troška od 100.000,00 kuna

 
Razdoblje zaprimanja prijava
: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.
Projektni prijedlozi podnose se putem sustava eNPOO.

Više o natječaju pročitajte ovdje.

Skip to content