Potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2020. godinu – Zagrebačka županija

Zagrebačka županija - Natječaj - Vegora
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Cilj potpore

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2020. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.
Prijavljeni projekti poduzetnika moraju doprinositi tim ciljevima. Ciljevi  i očekivani rezultati prijavljenih projekata moraju biti jasno definirani i mjerljivi.

 

Prihvatljivi prijavitelji 

Prijavu mogu podnijeti trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti: subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva koji ispunjavaju uvjete natječaja.

 

Prihvatljive djelatnosti

– Područje C: Prerađivačka industrija
– Razred E 38.11 Skupljanje neopasnog otpada
– Područje F: Građevinarstvo
– Područje G: Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala
– Područje I: skupine 56.1. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i 56.2. Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
– Područje J: Informacije i komunikacije
– Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
– Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1
  Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila i skupine 77.4. Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima
– Područje P: Obrazovanje
– Područje Q: Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
– Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
– Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

 

Prihvatljive aktivnosti i iznosi prema vrsti potpore:

 

Vrsta potpore:  Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti 

– Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje proizvodne djelatnosti
– Preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti

NAPOMENA: Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

Kapitalnu pomoć za mikro subjekte  80.000,00 kn
Kapitalnu pomoć za ostale subjekte malog gospodarstva  160.000,00 kn

 

Vrsta potpore: Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

-Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti
-Unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje
-Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada Internet stranice i web shopa
-Nabava vozila – (kombi, kedi i sl.) koja služe za obavljanje vlastite neproizvodne djelatnosti izuzev usluga prijevoza za treće osobe
-Nabava radnih strojeva (viljuškari, bageri, dizalice)

NAPOMENA: Prilikom prijave može se prijaviti samo jedna od navedenih namjena.

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:

Ukupnih prihvatljivih troškova 45.000,00 kn ili većim.

 

Jedan poduzetnik može podnijeti samo jednu prijavu na ovaj Natječaj.
Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika.

 

Način prijave

A) Putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata “e-prijave”

B) Preporučenom poštom

C) Osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije

 

Rok za dostavu prijave

Prijave se dostavljaju do 30. rujna 2020. godine

 

Sve detalje natječaja možete pregledati OVDJE.

 

Ukoliko trebate dodatne informacije, pomoć u prijavi slobodno nas kontaktirajte putem telefona 01/5542 667, 01/5542-668 ili putem e-maila na mjere@vegora.hr.

Zadnje objavljeno

[RADIONICA] Sve mogućnosti GoogleBusinessProfila-Agencija VEGORA-22.09.23

[RADIONICA] Sve mogućnosti Google Business Profila

Ima puno razloga zašto imati Google Business Profil, a posebno je važan za lokalno pretraživanje (lokalni SEO) te privlačenje novih klijenata. Prema istraživanju 4 od 5 lokalnih pretraga završe kupnjom proizvoda ili usluga. 

Skip to content