Potpora HZZ – Zeleno/Digitalno – 2023 – INFO

HZZ_Mjere za samozapošljavanje_Zeleno-Digitalno_2023_VEGORA
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Za podnositelja zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/katalog-mjera/zelena-i-digitalna-radna-mjesta/ iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om i potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za tri skupine korisnika kako slijedi:

 1. Skupina- do 20.000,00 EURA

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 25 – 33)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

     2.    Skupina- do 15.000,00 EUR

 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 24)
 • (J) Informacije i komunikacije

    3. Skupina – do 10.000,00 EURA

 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje – (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 5.000,00 EUR  bez potrebe pravdanja navedenih iznosa u troškovniku koji je sastavni dio poslovnog plana.

Varijabilni iznosi potpore razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 4 kategorije: ­

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti te koja traje, odnosno se koristi u  vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa ­
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)
 • kupnja franšiza

Poslodavac je dužan utrošiti 3.000,00 EUR od varijabilnog iznosa potpore za troškove koji doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu.

Trošak PDV-a iskazan na računima kao i ostale vrste troškova koje se ne nalaze na popisu prihvatljivih troškova nisu prihvatljive za financiranje kroz varijabilni iznos potpore.

Postupak prijave

 1. Prijaviti se i poslušati online HZZ besplatnu radionicu (nije obavezno ali donosi dodatne bodove prilikom ocjenjivanja Vašeg zahtjeva za potporom). Prijava na radionicu:  https://radionice.hzz.hr/
 2. Prikupljanje ponuda za planirane prihvatljive troškove i ostale potrebne dokumentacije
 3. Izrada poslovnog plana
 4. Podnošenje zahtjeva zajedno sa svom dokumentacijom u online sustav mjere.hr

Što se obveza korisnika ove potpore tiče, potrebno je:

 • tijekom 24 mjeseca održati poslovanje i biti zaposlen u subjektu za koji se dobila potpora;
 • namjenski utrošiti svotu potpore sukladno dostavljenom troškovniku te navedeno dokazati popratnom dokumentacijom;
 • ostvariti ukupni promet u iznosu od najmanje 50% iznosa potpore od obavljanja djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca (navedeno se dokazuje službenim financijskim izvještajima)
 • označiti sufinanciranu opremu skuplju od 1.500EUR ( s uključenim PDV-om) s natpisom „Sufinancirano sredstvima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, koji sadrži logo HZZ-a i lentu s oznakama Europske unije

Prijave su otvorene do 30.09.2023. godine.

Za detaljnije informacije, pitanja i savjete, te izradu poslovnog plana slobodno nas kontaktirajte na info@vegora.hr ili putem telefona na 01 5542 667.

Skip to content