Potpore za financiranje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih projekata

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Zagrebačka županija objavila je natječaj za udruge i ostale neprofitabilne organizacije za financiranje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih programa/projekata, programa/projekata u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi te programa/projekata u području zaštite od nasilja u obitelji.

Udruge, druge neprofitne organizacije i ustanove čija djelatnost je briga za djecu s posebnim potrebama mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Županiju:

  • zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti;
  • programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
  • programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna, do najviše 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava do 7. ožujka 2022.

Natječaj i sve detalje pogledajte ovdje.

Zadnje objavljeno

Skip to content