Potpore za proizvodne i neproizvodne djelatnosti pogođene COVID-om

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Objavljen je natječaj  Grada Velike Gorice za proizvodne i neproizvodne djelatnosti pogođene COVID-19. 

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro i mali gospodarski subjekti:

 • koji imaju najmanje 1 zaposlenu osobu u punom radnom vremenu (vlasnik ili zaposleni radnik)
 • koji su osnovani do 30.9.2020. godine
 • koji mogu dokazati  pad poslovnih prihoda/primitaka iznosi najmanje 30%
 • koji obavljaju navedene prihvatljive djelatnosti:
  • C – Prerađivačka industrija
  • H- Prijevoz i skladištenje (izuzev odjeljka 53)
  • I – Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
  • J – Informacije i komunikacije
  • M – Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
  • N – Administrativne i pomoćne djelatnosti (izuzev odjeljka 77)
  • P – Obrazovanje
  • R – Umjetnost, zabava i rekreacija (izuzev odjeljka 92)
  • S – Ostale uslužne djelatnosti (izuzev odjeljka 94)

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu strojeva, opreme i alata  za obavljanje osnovne djelatnosti
 • nabavu informatičke opreme i softvera
 • nabavu uredskog i radnog namještaja
 • promociju i marketinške aktivnosti
 • financiranje obrtnih sredstava (najam poslovnog prostora, režijski troškovi, knjigovodstvene usluge i slično)
 • kupnja sirovine i repromaterijala
 • i drugi opravdani trošak za očuvanje poslovne aktivnosti

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u razdoblju od 1.1.2021. do dana podnošenja Izvješća.

Maksimalni iznos potpore po zaposlenom može iznositi do 3.000,00kn.
Potpora se može odobriti za do maksimalno 5 zaposlenih.

Prijave se zaprimaju od 14. svibnja 2021. godine od 10:00 sati do 25. svibnja 2021. godine do 23:59:59 sati na e-mail adresu: poduzetnistvo@gorica.hr.

Popis dokumentacije i detalji natječaja dostupni su OVDJE.

Skip to content