Search
Close this search box.

Potpore za fotonaponski sustav, kondenzacijske plinske kotlove i kotlove na biomasu u obiteljskoj kući

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Poticaji se dodjeljuju za obiteljske kuće u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

  • ima najviše tri stambene jedinice;
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Prijaviti se mogu fizičke osobe:

  • vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije;
  • imaju prebivalište na adresi objekta kojeg prijavljuju.

Potpora se daje za:

  1. ugradnju fotonaponskih sustava – sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 20.000,00kn
  2. ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova – sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 10.000,00kn
  3. ugradnju kotlova na biomasu (peleti/drva) – sufinancira se 50% prihvatljivih troškova, max do 10.000,00kn

Prijave do 01.travnja 2021. godine.

Ukoliko trebate dodatne informacije, pomoć u prijavi slobodno nas kontaktirajte putem telefona 01/5542 667, 01/5542-668 ili putem e-maila na mjere@vegora.hr.

Zadnje objavljeno

Poziv na Info dan Europskoga vijeća za inovacije

Poziv na Info dan Europskoga vijeća za inovacije

Prilika za poduzetnike da se informiraju o financiranju putem EIC Acceleratora. EIC Accelerator namijenjen je start-up poduzećima i MSP-ovima s inovacijama koje mogu disruptirati postojeća ili stvoriti nova tržišta. Uvjet je da se inovacija nalazi na TRL razini 5 – 8 te da se temelji na recentnim znanstvenim ili tehnološkim otkrićima (deep tech).

Skip to content