Privremena obustava obavljanja obrta zbog potresa

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Obrtnici s područja stradalih potresom, koji zbog nastalih šteta nisu sigurni kada će moći nastaviti s radom, mogu privremeno obustaviti obavljanje obrta.

Upis privremene obustave moguće je izvršiti u ispostavi županijskog ureda za gospodarstvo, odnosno ispostavama ureda za gospodarstvo Zagrebačke županije. Kontakti dostupni ovdje.

O ponovnom početku obavljanja obrta obrtnik je dužan pisano izvijestiti Ured za gospodarstvo najkasnije u roku od sedam dana nakon isteka vremena privremene obustave obavljanja obrta.

Napominjemo da za vrijeme privremene obustave djelatnosti obrtnik je obvezan plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim u propisanim slučajevima (rodiljni dopust, njega djeteta, bolovanje na teret HZZO, vojni rok). Nadalje, bez obzira plaća li porez na dohodak ili porez na dobit, za vrijeme privremene obustave obrta obrtnik ima obvezu plaćati mjesečne predujmove poreza.

Dodatno, za razdoblje privremene obustave obrtnici mogu podnijeti  zahtjev županijskoj obrtničkoj komori kako bi se otpisao komorski doprinos.

Više informacija dostupno ovdje.

Zadnje objavljeno

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA

Potpora HZZ – 2023 – INFO

U 2023. godini HZZ nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Skip to content