NESET

Udruženje za poticanje mladih i održivu karijeru u turizmu

Alliance for young people’s upskilling and sustainable career paths in tourism / NESET – Udruženje za poticanje mladih i održivu karijeru u turizmu

Projekt raspolaže bespovratnim sredstvima od 1.124.551 EUR koje dodjeljuju Island, Lihtenštajn i Norveška, a financiraju se bespovratnim sredstvima Europskog gospodarskog prostora i norveškog Fonda za zapošljavanje mladih. Cilj je projekta pružiti opsežnu transnacionalnu podršku održivoj integraciji mladih u turizmu, stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (eng. NEET).

 

Cilj projekta NESET je pružanje opsežne transnacionalne podrške održivoj integraciji mladih na tržište rada u turizmu u Državama korisnicama – NESET-a (DK), stvaranjem uvjeta za zapošljavanje i poduzetništvo u raznim oblicima turizma, osobito u alternativnim oblicima koji ne uključuju masovni turizam na moru ili na skijalištima, za mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (eng. NEET).

 

O PROJEKTU

 

Glavne aktivnosti osnaživanja mladih koje doprinose inovativnosti projekta i omogućavaju dodanu vrijednost na najvišoj transnacionalnoj razini su: razrada transnacionalnih standarda vrednovanja prethodnog neformalnog učenja u ključnim zanimanjima u turizmu, priprema inovativne Platforme elektroničke podrške, organiziranje mobilnosti zapošljavanja na transnacionalnoj razini za skupinu bivših NEET-ova (mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju). Razni prethodno utvrđeni pokazatelji poslužit će za sustavno praćenje i procjenjivanje projektnih rezultata.

 

Ciljna skupina projekta su NEET-ovi između 25 i 29 godina u Državama korisnicama (uključujući dugotrajno nezaposlene, niskokvalificirane i obeshrabrene mlade ljude) koji, zajedno s relevantnim sudionicima, čine izravnu projektnu ciljnu skupinu. Projekt je ujedno namijenjen svim nezaposlenim mladim ljudima u Državama korisnicama koji žele ostvariti održivu karijeru u turizmu.

 

REZULTATI I UČINCI

 

Rezultate koji se žele ostvariti projektom NESET, možemo svrstati u sljedeće kategorije:

 

 • Bolja zaposlenost NEET-ova
 • Bolje sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju bivših pripadnika skupine NEET
 • Inovativno pristupanje smanjenju nezaposlenosti mladih
 • Bolja transnacionalna suradnja vezano za tržište rada

 

Planirane aktivnosti projekta NESET imat će učinka u sljedećim kategorijama:

 

A) Bolje razumijevanje:

 • Manjka turističkih i socijalnih vještina NEET-ova;
 • Neusklađenosti vještina i manjka radne snage u turizmu

 

B) Bolje sudjelovanje u obrazovanju i osposobljavanju i bolja razina zaposlenosti NEET-ova:

 • Veća razina socijalnih vještina, vještina zapošljivosti u turizmu i poduzetničkih vještina;
 • Bolja vidljivost i priznavanje prethodnih rezultata neformalnog obrazovanja u turizmu;
 • Predanije traženje posla i bolja razina poduzetničkih aktivnosti

 

C) Inovativni pristupi i usluge na transnacionalnoj razini za smanjenje nezaposlenosti mladih:

 • Zapošljavanje nekadašnjih NEET-ova kroz pilot projekt mobilnosti zapošljavanja i veće mogućnosti za uspješne razvojne tvrtke u području (alternativnog) turizma;
 • Udruživanje napora kreatora politike radi jačanja uloge turističkog sektora u integraciji mladih na tržište rada.

 

GLAVNA STRANICA PROJEKTA NESET  – www.neset-project.eu

EEA and Norway Grants stranica  – www.eeagrants.org

 

PROJEKTNI PARTNERI

Varna Chamber Of Caommerce And Industry (Bulgaria)

Cluster For Information Support Of The Black Sea Tourism Business (Bulgaria)

Association For Promoting Active Citizenship – ECHO (Croatia)

Tiber Umbria Comett Education Programme – TUCEP  (Italy)

Portuguese Association Of Start-Ups – APSU (Portugal)

Geo Club Association (Romania)

Razvojna agencije Grada Velika Gorica - VE-GO-RA

Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA (Croatia)

Tora Consult Ltd. (Bulgaria)

Saronis Life – Long Learning Center (Greece)

Dialogue Diversity Unipessoal Lda (Portugal)

Einurd Ltd. (Iceland)

NESET PROJEKT - VEGORA - SLOGAN_EEA

Skip to content