[RADIONICA] GDPR – Zaštita osobnih podataka – GDPR i ISO sustavi u praksi

[RADIONICA] Zaštita osobnih podataka - GDPR i ISO sustavi u praksi - PRIJAVA - 28.06.2023. - POUVG - 10 sati
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Pozivamo vas na radionicu Zaštita osobnih podataka – GDPR i ISO sustavi u praksi koja će se održati 28.06.2023. godine s početkom u 10 sati, u Vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37. Radionica je bez naknade za sudionike.

Program radionice

1. dio – GDPR – Zaštita osobnih podataka:

GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) je postala sveprisutna tema u poslovnom svijetu, ali postoje uvjerenja da je to samo još jedna nepotrebna regulacija koja nije bitna. No, je li to zaista tako? Upravo u prvom dijelu naše radionice bavimo se demantiranjem tog uvjerenja, istražujući ključne svrhe i ciljeve GDPR-a.

  • Demantiranje uvjerenja „GDPR je jedna u niz nametnutih gluposti koja nije potrebna“
  • Zašto je zaštita osobnih podatka važna za sve subjekte (voditelje obrade) koji raspolažu osobnim podacima (radnika/klijenata/kupaca) – obveze i prava?
  • Praktična primjena Uredbe i Zakona-informacije, preporuke, sugestije, najveće prijetnje i mogući problemi za vas kao poduzetnike (voditelje obrade)
  • Pitanja i odgovori

2.dio – ISO sustavi:

ISO sustavi su standardi koji pružaju smjernice i zahtjeve za različite područje poslovanja. No, ponekad se postavlja pitanje jesu li ti sustavi zaista potrebni i korisni. U drugom dijelu naše radionice istražujemo upravo tu temu i razmatramo sljedeća pitanja:

  • Trebaju li nam uopće ISO sustavi?
  • Razlika između postavljanja ciljeva i uvođenja sustava
  • Praktični primjeri iz najbolje poslovne prakse – zahtjevi ISO normi u stvarnom životu poduzetnika
  • Pitanja i odgovori
[RADIONICA] GDPR – Zaštita osobnih podataka – GDPR i ISO sustavi u praksi - 28.06.2023. u 10 sati - POUVG

PREDAVAČI:

DVV CONSULT vl. Danijela Vlček-Vadlja

Karijeru započinje 1999. godine na Općinskom sudu u Garešnici, kao Voditeljica sudske pisarnice te nastavlja kao Voditeljica ureda Javnog bilježnika Branke Škalički u Garešnici.

Od 2003. do 2016. godine radi u Hetta Asset Resolution Hrvatska d.o.o. (prije Hypo-leasing Kroatien d.o.o.), najprije kao savjetnica u Pravnom odjelu, a potom 6 godina u Odjelu prisilne naplate kao Voditeljica odjela.

Od 2016. godine do 2017. godine, u suradnji s poduzećem PRVI SAVJET d.o.o. Zagreb, radi na projektima teško naplativih portfelja za poduzeće DB SCHENKER Hrvatska d.o.o.

2018. godine postaje vlasnica Obrta DVV CONSULT i EOQ Quality Manager (ISO 9001).

Od 2018. godine do 2023., na njihov poziv, surađuje s  poduzećima OSKAR d.o.o. Zagreb, SEVOI d.o.o. Zagreb, Obrt INSERT, vl. Kruno Ećimović Požega, KVALIKON d.o.o. Zagreb te QMS-Quality Management Solutions d.o.o. Zagreb kao vanjska suradnica- predavačica na seminarima i edukacijama vezanim za zaštitu osobnih podataka (GDPR-a) te savjetnica za izradu dokumentacije zaštite osobnih podataka.

Savjetnica je Službenika za zaštitu osobnih podataka komunalnog poduzeća DARKOM d.o.o. Daruvar te VELEUČILIŠTA U POŽEGI.

U sklopu svog angažmana, od početaka sudjelovala i na samom tumačenju odredaba Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. te kreiranju i izradi potrebne dokumentacije za provedbu zaštite osobnih podataka koja proizlazi iz Uredbe te kasnije Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

U periodu od 2018. godine do 2023. godine sudjelovala i izradila, samostalno te kao dio tima, više od 300 projekata  zaštite osobnih podataka za jedinice lokalne samouprave, županije, gradove i općine, javna trgovačka društva, privatna poduzeća, obrte te korporacije.

KVALIKON d.o.o., direktor Tomislav Dobrović

Karijeru započinje 2001. godine u Središnjem registru osiguranika (REGOS), tijelu javne uprave nadležnom za provođenje mirovinske reforme u Republici Hrvatskoj, pri čemu aktivno sudjeluje u značajnim projektima uspostave II. stupa mirovinskog osiguranja te uspostavi sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001. Tamo ostaje do 2015. godine, na poslovima stručnog suradnika, Quality Managera, Koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole te Voditelja za financijsko upravljanje i kontrole.

Krajem 2015. godine započinje aktivniju suradnju sa nekoliko visokih učilišta te kraće vrijeme preuzima i dužnost prodekana za nastavu.

Kao direktor poduzeća Kvalikon d.o.o., 2016. godine se aktivnije uključuje u savjetničke projekte uspostave ISO sustava upravljanja, sve do danas.

Surađuje sa nekoliko međunarodno priznatih i akreditiranih certifikacijskih kuća, u svojstvu vodećeg auditora za ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001 i ISO 50001.

Iza sebe ima veći broj uspješno implementiranih ISO sustava upravljanja, u velikim, srednjim i malim poduzećima te više od 350 provjera na certifikacijskim i nadzornim auditima u poduzećima različitih djelatnosti, od čega prevladavaju IT kompanije, građevinska, proizvodna te uslužna poduzeća.

Radionica je financirana iz Javnog poziva za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku testiranja standardiziranih usluga za poduzetnika i certificiranja postupka pružanja standardiziranih usluga u okviru projekta “Razvoj mreže PPI” putem HAMAG BICRO-a – FAZA 2″  
Skip to content