Search
Close this search box.

Radnici i troškovi rada

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Detaljno upoznajte najveću troškovnu stavku poduzeća i naučite kako pravilno upravljati njome.

Navedena edukacija omogućuje polaznicima naučiti kako pravilno regulirati prava i obveze svojih zaposlenika. Pojasniti će se mogućnosti rada bez zapošljavanja i kakva je troškovna strana takvog rada.

Predavačica gđa. Kornela Paunović na praktičnim primjerima prikazati će obračun plaće, drugog dohodaka te kako ispuniti JOPPD obrazac.

Polaznici će se upoznati sa sljedećim temama:

  • Zapošljavanje
  • Prava i obaveze poslodavca
  • Bitni elementi Ugovora o radu
  • Prijava/odjava radnika
  • Evidencija o radu i ostala dokumentacija za obračun plaće
  • Obračun plaće
  • Neoporezivi primici radnika
  • Drugi dohodak
  • JOPPD obrazac
  • Analiza troška rada

Predviđeno trajanje edukacije je  4 sata i besplatno je za sve zainteresirane koji žele usvojiti procedure oko zapošljavanja i obračuna troškova rada

Zadnje objavljeno

Poziv na Info dan Europskoga vijeća za inovacije

Poziv na Info dan Europskoga vijeća za inovacije

Prilika za poduzetnike da se informiraju o financiranju putem EIC Acceleratora. EIC Accelerator namijenjen je start-up poduzećima i MSP-ovima s inovacijama koje mogu disruptirati postojeća ili stvoriti nova tržišta. Uvjet je da se inovacija nalazi na TRL razini 5 – 8 te da se temelji na recentnim znanstvenim ili tehnološkim otkrićima (deep tech).

Skip to content