Natječaj

2022-Poticaji za ulaganje poduzetnika u turizmu - VE-GO-RA

Poticaji za ulaganje poduzetnika u turizmu

Prihvatljiva ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, ulaganja u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, usavršavanje zaposlenika, troškove konzultantskih usluga za pripremu i provedbu projekta.

Poticaji za privatne iznajmljivače - Ministarstvo turizma i sporta

Poticaji za privatne iznajmljivače

Prihvatljivi prijavitelj je fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih
iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koja
mora/ju, najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj.

Natječaj za program Eurostars 3

HAMAG-BICRO objavio je poziv za prijave na Eurostars program kojim se potiču mikro, mala i srednja poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća MINGOR- VEGORA

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Poticanje rasta novoosnovanih malih i srednjih poduzeća koja razvijaju inovacije temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu

VE-GO-RA - Poziv za sufinanciranje obnovljivih izvora energije - Fond za zaštitu okoliša

[Poziv] Sustavi korištenja obnovljivih izvora energije

Prihvatljivo je financiranje dizalice topline, sunčanih toplinskih kolektora, kotla na drvnu sječku/pelete ili pirolitičkog kotla te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu.

POZIV - KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA - MINGOR - VEGORA

[Poziv] Komercijalizacija inovacija

Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

VEGORA - BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA - MINGOR

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Potporama se želi potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu.

Skip to content