Upitnik o prihvatljivosti na javni poziv

Ispunjavanjem ovog upitnika možete utvrditi da li vaša organizacija ispunjava osnovne formalne uvjete za prijavu na JAVNI NATJEČAJ za dodjelu bespovratnih potpora za poduzetnike u turizmu za 2019. godinu.

1. Jeste li registrirani za Područje I: odjeljak 55 Smještaj?

DaNe

2. Vaše sjedište se nalazi na području Zagrebačke županije?

DaNe

3. Pozitivno ste poslovali u prethodnoj godini?

DaNe

4. U prethodnoj poslovnoj godini imali ste najmanje 1 zaposlenog ?

DaNe

5. Imate podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće?

DaNe

6. Imate podmirene obaveze prema zaposlenicima ?

DaNe

7. Imate u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti (ako ste iste dobili)?

DaNe

8. Pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Vašom organizacijom (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti (ako su iste dobili)?

DaNe

9. Pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Vašom organizacijom (s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%) imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće evidentirane pri nadležnoj Poreznoj upravi?

DaNe

10. Ima podmirene obveze prema Zagrebačkoj županijii?

DaNe

11. Pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti s Vašom organizacijom imaju podmirene obveze prema Zagrebačkoj županiji?

DaNe

12. Iznos prihvatljivih troškova projekta nije niži od minimalnog iznosa (75.000,00 kuna)?

DaNe

13. Projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora?

DaNe

14. Projekt se provodi na području Zagrebačke županije?

DaNe

15. Projekt će se provoditi tijekom 2019. godine?

DaNe

Vaša organizacija ispunjava osnovne formalne uvjete javnog poziva!

Nažalost, Vaša organizacija ne ispunjava osnovne formalne uvjete javnog poziva.