O nama

Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA osnovana je 25. ožujka 2015. godine kao javna ustanova Grada Velike Gorice.

Intencija osnivača Grada Velike Gorice je izgraditi stabilnu platformu za pružanje informativne, savjetodavne, konzultantske i operativne podrške sudionicima lokalnog razvoja, sa snažnim naglaskom na umrežavanje javnih institucija, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

Stoga se priča o VEGORA-i može ispričati i kroz njenu misiju i viziju:

MISIJA

VE-GO-RA je agencija Grada Velika Gorica koja svojim radom podupire razvoj grada pružajući u kreiranju pametnih, „smart city“ strateških rješenja za Grad i građane. Komplementarno, posebni naglasak u svom poslovanju stavljamo na pružanje podrške poduzetničkom sektoru kroz informiranje, pripremu i provedbu poduzetničkih projekata, a sve u cilju razvoja modernog i održivog grada Velike Gorice.

VIZIJA

Vizija VE-GO-RE je Veliku Goricu učiniti prvom pozitivnom asocijacijom kad je u pitanju moderan grad, u kojem Gradska uprava koristi suvremenu tehnologiju kao alat u svrhu kreiranja kvalitetnih rješenja za svoje građane i učiniti VE-GO-RU prvom pozitivnom asocijacijom građanima i poduzetnicima kad su u potrazi za kvalitetnom poslovnom informacijom ili podrškom.

NAŠE AKTIVNOSTI:

STRATEŠKO PLANIRANJE I PRAĆENJE LOKALNOG RAZVOJA

VEGORA ima ulogu prikupljanja informacija o resursima i potencijalima lokalnog područja te je kontakt točka za sve one koji kroz svoje aktivnosti i projekte žele doprinijeti gospodarskom rastu područja Velike Gorice. VEGORA je neizostavni dionik kod izrada svih strateških dokumenata koji se odnose na područje Velike Gorice, a posebice onih koji se dotiču gospodarstva i održivog razvoja.

PROJEKTNI MENADŽMENT

Planiramo, pripremamo i provodimo projekte gradske uprave, gradskih trgovačkih društava i ustanova, ali i vlastite projekte. Osim izrade dokumentacije za prijavu na EU ili druge natječaje, naša tehnička pomoć može obuhvaćati ocjenjivanje izvedivosti projektnih ideja, izradu financijskih projekcija, predlaganje modela upravljanja projektom, te savjetovanje kod osiguranja administrativnih, kadrovskih i drugih pretpostavki za uspješnu realizaciju projekta.

Kroz naše djelovanje gradimo imidž razvojne agencije koja potiče jedinicu lokalne samouprave, poduzetnike i ostale dionike na održiv razvoj potpomognut IKT tehnologijama, i to u okviru SMART koncepta. Kako ne bi sve ostalo na riječima, svojim primjerom i u vlastitim projektima snažno zastupamo predznak „pametnog grada“.

POTPORA PODUZETNIŠTVU

Svojim angažmanom u području poduzetništva prenosimo jasnu poruku Grada Velike Gorice –  svaki poduzetnički pothvat je je odraz hrabrosti i zaslužuje poštovanje. Stoga smo posebice orijentirani na velikogoričke poduzetnike, kao i sve ostale koji bi to željeli postati. Trudimo se analizirati stanje u realnom sektoru i doprinijeti unapređenju poduzetničkog okruženja u na lokalnoj institucionalnoj razini. Tipično pružamo usluge poduzetničkog savjetovanja, edukacije, izrade projekata i poslovnih planova , ali i informiramo o aktualnostima te pokrećemo razne inicijative za olakšavanje dinamične poduzetničke svakodnevice.

SLUŽBENI DOKUMENTI
UPRAVNO VIJEĆE

NADLEŽNI ZAKONI
PLANOVI I IZVJEŠĆA

PRISTUP INFORMACIJAMA i PRAVILA PRIVATNOSTI

PRAVILA PRIVATNOSTI

Službenik za informiranje: Blanka Kovač Walaitis

Zamjenik službenika za informiranje: Antonija Bakeš

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

  • pisanim putem na adresu: Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica
  • elektronskom poštom na adresu: info@vegora.hr
  • neposredno na adresi Šetalište Franje Lučića 15, Velika Gorica od ponedjeljka do srijede od 9 do 11 sati

Ovdje preuzmite:

DJELATNICI

Maja Kurjak

dipl.ing., EMBA | Ravnateljica

Obavlja poslove vođenja Ustanove.

Violeta Crnogaj

mr.sc.oec | Savjetnik za strateško planiranje i izradu projekata

Obavlja poslove iz područja projektnog menadžmenta i strateškog planiranja.

Antonija Bakeš

mag.oec | Stručna suradnica za poduzetništvo

Obavlja poslove poduzetničkog savjetovanja, informiranja i organizacije edukacije.

Mateja Kalisar

struc.spec.ing.log. | Viša referentica za lokalni razvoj i izradu projekata

Obavlja poslove izrade i praćenja projekata lokalnog razvoja.

Blanka K Walaitis

struč.spec.oec | Administrativni referent

Obavlja poslove administrativnih i marketinških aktivnosti te organizacije edukacija.

Ivana Čalić

pristup.oec | Viša referentica za lokalni razvoj i izradu projekata

Obavlja poslove izrade i praćenja projekata lokalnog razvoja.

Mario Konić

mag.oec | Viši referent za lokalni razvoj i izradu projekata

Obavlja poslove izrade i praćenja projekata lokalnog razvoja.