Prilog 1.a Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uocene slabosti i nepravilnosti

Skip to content