Natječaj za dodjelu potpora za provođenje naukovanja za obrtnička zanimanja za 2019. godinu

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Grad Velika Gorica dodjeljuje potporu za provođenje praktične nastavne za obrtnička zanimanja.

Prijaviti se mogu obrti i trgovačka društva sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice, a koji zadovoljavaju sljedeće uvijete:

  • posjeduju dozvolu (licencu)
  • pogoni i radionice za izvođenje praktične nastave nalaze na području Grada Velike Gorice
  • osiguravaju novčanu naknadu naučnicima

Prijavitelj  može ostvariti potporu s osnova dva mentora od kojih svaki možete imati najviše 3 naučnika. Visina potpore po naučniku iznosi 3.000,00 kuna.

Zahtjevi se zaprimaju do 29.3.2019. godine.

Više informacija dostupno ovdje.

 

Skip to content