Vodič kroz samozapošljavanje

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Savjeti za ispunjavanje poslovnog plana

S obzirom na veliki broj upita usmjerenih na Potporu za samozapošljavanje ove godine smo pripremili Vodič kako bi Vaš Poslovni plan bio što bolje napisan.

Ukoliko se odlučite na pisanje poslovnog plana sami ili uz našu pomoć bitno je imati odgovore na tražena pitanja.

U ovom jednostavnom vodiču, predstavljamo poslovni plan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji je potrebno ispuniti za prijavu na mjeru samozapošljavanja. S obzirom da je poslovni plan dostupan samo putem portala e-građani, izvukli smo sva pitanja te dodali savjete koji bi vam mogli pomoći.

Prilikom predaje u sustavu odaberite nadležni područni ured prema mjestu stanovanja za koji želite podnijeti zahtjev:

Iz padajućeg izbornika odaberite područni ured prema mjestu stanovanja/registracije poslovnog subjekta.

 • Ime:                  
 • Prezime:           
 • OIB:                           
 • Zanimanje:

Zanimanje se odnosi na ono čime se bavite, ne nužno na završeni stupanj obrazovanja.

 • Datum rođenja:
 • Adresa prebivališta (ulica i broj):
 • Grad/mjesto prebivališta:
 • Kontakt (telefon/mobitel):    
 • Kontakt (e-mail):       
 • Osnovna škola (mjesto i godina završetka):
 • Srednja škola (naziv škole i godina završetka):
 • Fakultet, magisterij, doktorat (naziv obrazovne ustanove i godina stjecanja diplome):
 • Osposobljavanje i usavršavanje (koje ste završili):
 • Završene edukacije za vođenje poslovanja (kao što je npr. računovodstvo, marketing,   prodaja, itd. ili neku drugu vrstu edukacije koju smatrate bitnim za poslovanje)
 • Hobiji i drugi interesi:
 • Radionica za samozapošljavanje (upišite datum i mjesto)

Za radionice se možete prijaviti i prije prijave na burzu rada, odnosno ne morate biti nezaposleni da biste istoj prisustvovali. Prijaviti se možete online putem kalendara radionica HZZ-a, te je moguće sudjelovati na radionicama koje provodi bilo koji područni ured HZZ-a, s obzirom da se radi o online radionicama.

Ukoliko ste imali prethodno poduzetničko iskustvo, potporu za samozapošljavanje NIJE MOGUĆE ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • ako ste već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore
 • ako ste bili u statusu nositelja samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, vlasnik obrta, vlasnik/osnivač trgovačkog društva, osnivač/vlasnik/nositelj/direktor/ravnatelj ili druga odgovorna osoba u obavljanju druge samostalne profesionalne djelatnosti, članovi zadruga, obavljali domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu unazad 24 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Opći podaci o budućem poslovnom subjektu

Vrsta poslovnog subjekta:

☐ d.o.o./j.d.o.o.

☐ Obrt s paušalnim oporezivanjem

☐ Obrt – poslovne knjige 

☐ Samostalna djelatnost

☐ Ostalo

Sjedište budućeg poslovnog subjekta (mjesto/grad):                

Odredite djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.  Jako je bitno odrediti glavnu djelatnost prema NKD-u 2007 klasifikaciji pošto se prema glavnoj djelatnosti određuje visina potpore.

Službeni popis svih djelatnosti možete vidjeti na poveznici OVDJE

Iznos tražene potpore:

Unosite maksimalan iznos potpore za odabranu djelatnost, ovisno o kategoriji (7.000,00 Eura, 10.000,00 Eura ili 15.000,00 Eura)

Neprihvatljive djelatnosti:

 • (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
 • (K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
 • (L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: 77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
 • Djelatnosti zapošljavanja
 • Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti

Podaci o budućem poduzetniku i poslovnom subjekta

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o radu

Razdoblje zaposlenjaPoslodavacZanimanje – opis poslova
   
   
   

Navedite kronološki dosadašnje radno iskustvo ostvareno temeljem ugovora o djelu, studentskog ugovora, ugovora o volontiranju i/ili potvrde o vrsti poslova

Razdoblje zaposlenjaPoslodavacZanimanje – opis poslova
   
   
   

Predmet poslovanja

1.Navedite koju vrstu poslovnog subjekta namjeravate registrirati i za koju djelatnost

2. Opišite kako ste došli na ideju o pokretanju vlastitog posla te povežite s dosadašnjim radnim iskustvom. Navedite zašto smatrate da Vi (i Vaši poslovni partneri) imate znanje i sposobnost da predloženu poslovnu inicijativu učinite uspješnom.

Tko bolje zna od Vas što Vas je  potaknulo da razmišljate u smjeru pokretanja vlastitog poslovanja i odabira branše kojom ćete se baviti. Jeste li se već ranije bavili nečim sličnim ili obavljali za poslodavce radne zadatke koji se na neki način tiču ranijeg radnog iskustva? Opišite svoje radno iskustvo u ovoj djelatnosti.

Razmislite o nedostacima u vašoj branši, na koji način možete pridonijeti ispravljanju ili uklanjanju tih nedostataka? Koje su niše unutar branše koje biste mogli popuniti ili se u nekoj od njih specijalizirati? Zašto ste vi prava osoba za ulazak u samostalno poslovanje u toj branši? Koja znanja i vještine posjedujete, vezane za djelatnost koju pokrećete ali i za vođenje poslovnog subjekta?

3. Opišite detaljno vrstu proizvoda i/ili usluge koju planirate ponuditi tržištu te pojasnite na kojoj lokaciji namjeravate obavljati djelatnost. Ukoliko planirate obavljati više djelatnosti, navedite pojedinosti za svaku od njih.

Zapamtite da Vaš poslovni plan čita osoba koja vrlo vjerojatno ne zna puno o Vašoj djelatnosti, ne živi u istom gradu i nema nužno konkretne informacije o stanju na tržištu. Zato je vrlo važno sve opisati detaljno kako bi bilo tko mogao shvatiti što zapravo planirate raditi. Detaljno im objasnite što planirate ponuditi tržištu te na kojoj lokaciji. Objasnite probleme s kojima se susreće Vaša ciljana skupina i na koji način će Vaša usluga ili proizvod riješiti taj problem.

Ukoliko imate više usluga ili proizvoda, detaljno opišite svaku od njih, načina rada s klijentima – dočarajte cijeli proces od upita do realizacije.

Opišite i gdje planirate obavljati svoju djelatnost (ured u vlasništvu ili najmu, salon, terenski, online…)

4. Bavi li se netko u vašoj obitelji (ili se unazad 12 mjeseci bavio) istom/srodnom djelatnošću?

           ☐ Da         ☐ Ne

Ukoliko je odgovor DA, molimo u nastavku navedite podatke o obiteljskom poslovnom subjektu.

Naziv:

OIB:

Adresa:

Djelatnost:

5. Procjenjujete li da ćete u prvoj godini poslovanja imati potrebu za zapošljavanjem drugih radnika?

☐ Da

☐ Ne

☐ U ovom trenutku ne mogu procijeniti 

Molimo da obrazložite odgovor.

Ovisno o djelatnosti  i planovima koje imate, ovaj je odgovor važno uskladiti s troškovnikom koji se nalazi u nastavku. Npr. ako u ovom obrazloženju navedete da planirate zaposliti radnika nakon 6 mjeseci, njegovu plaću morate prikazati u troškovima. Ili ako u troškovima druge godine poslovanja navodite plaću za radnika, isto to je potrebno navesti i ovdje.

Struktura ulaganja

6. Obrazložite u što namjeravate uložiti sredstva HZZ-a neophodna za obavljanje djelatnosti u prvoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja).

7. Navedite u što namjeravate uložiti sredstva iz drugih izvora financiranja u prvoj i drugoj godini poslovanja – to mogu biti osnovna sredstva i oprema (navesti koja), materijal i sirovina potrebni za rad, vozilo, oprema za uređenje prostora, edukacije i sl. Navedene stavke navesti u tablice s obzirom na izvor financiranja.

Vrsta ulaganjaIznos
  
  
UKUPNO 

Potreban prostor i dozvole za rad

8. Podaci o Vašem poslovnom prostoru:

☐ U vlasništvu

☐ U zakupu

☐ Nije potreban

9. Navedite u kojem gradu/mjestu planirate registrirati sjedište budućeg poslovnog subjekta te na kojem području planirate obavljati djelatnost. Ukoliko vam je potreban poslovni prostor, navedite detalje o tome imate li osiguran prostor u svom vlasništvu, vlasništvu obitelji ili ga planirate zakupiti.

 Nije obavezno priložiti ugovor o najmu ili drugi dokaz. Međutim, može biti dobar dodatak ukoliko želite da Vaša prijava djeluje ozbiljnije.

10. Jesu li za obavljanje Vaše djelatnosti potrebne određene dozvole, odobrenja, atesti ili zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta?

      ☐ Da         ☐ Ne

Ako da, koje?

Na primjer:

 • potvrde o položenom majstorskom ispitu
 • Licenca za taxi
 • položen ispit za voditelja poslovnice…

11. Navedite koja odobrenja, ateste, licence i sl. još morate ishoditi ili nabaviti.

12. Navedite popis opreme i prijevoznih sredstava koje već posjedujete za obavljanje Vaše djelatnosti.

Postojeća oprema/prijevozna sredstva
 
 

Procjena tržišta i konkurencije

13. Tko su potencijalni korisnici ili klijenti Vaših proizvoda /usluga, te na koji dio tržišta se planirate orijentirati (odrediti lokalitet: grad, županija, država)?

Navedite svoje ciljne skupine, zbog čega smatrate da su upravo oni potencijalni korisnici vaših usluga/proizvoda?

14. Navedite na koji način ste procijenili da će Vaši proizvodi/usluge biti prepoznati na tržištu te da ćete imati dovoljno klijenata za uspješno poslovanje?

Jeste li napravili istraživanje tržišta? Na koji ste način došli do zaključka da je djelatnost koju pokrećete potrebna na tržištu (je li tržište zasićeno ali se vi nečim izdvajate ili se radi o nedostajućoj djelatnosti..)?

Dovoljno klijenata možete najbolje dokazati pismima namjere. Prihvatljiva su jedino pisma namjere pravnih osoba (drugih obrta i firmi, udruga i sl.) koji realno trebaju vaše usluge. Nije realno da za pokretanje frizerskog salona dobijete pismo namjere od građevinske firme.

15. Na koji način ćete obavještavati potencijalne kupce/klijente o ponudi svojih proizvoda/usluga Označite moguće odgovore:

☐ posjetnice

☐ usmena reklama i preporuke

☐ brošure i letci

☐ plaćeni oglasi u novinama i časopisima

☐ natpisi na vozilima

☐ reklame na radiju i televiziji

☐ poslovni sajmovi

☐ društvene mreže

16. Planirate li izradu poslovne web stranice?

☐ Da

☐ Ne, zasad mi nije potrebna 

☐ Već je u izradi

17. Ukoliko je web stranica u izradi ili već postoji, navedite poveznicu (link) iste:

Tržište nabave

18. Imate li dogovorenu suradnju s dobavljačima i budućim poslovnim partnerima?

☐ Da

☐ Ne zasad

19. Ukoliko imate dogovorenu suradnju, možete li dostaviti pisane dokaze o istom (predugovore, pisma namjere drugih poslovnih subjekata i sl.)?

☐ Da

☐ Ne zasad

20. Znate li gdje ćete nabavljati potrebnu opremu, materijal, sirovinu i sl. potrebnu za obavljanje Vaše djelatnosti?

☐ Da

☐ Ne zasad

21. Možete li sve potrebno nabaviti u Republici Hrvatskoj ili biste neku robu/usluge radije nabavljali u inozemstvu?

☐ sve mogu nabaviti u RH

☐ neka inozemna roba/usluge bolje odgovaraju potrebama mog poslovanja (navedite razlog):

Ukoliko je cijena konkurentnija, bolja kvaliteta za novac, na našem tržištu ne postoji proizvod koji Vam je potreban…

Konkurencija

22. Tko je Vaša konkurencija? Molimo navedite podatke o Vašim glavnim konkurentima, njihovim prednostima i slabostima u odnosu na Vas.

Nije dovoljno samo nabrojati konkurente, potrebno je i detaljno opisati njihov način rada, slabosti i prednosti (lokacija, prepoznatljivost na tržištu, manjak radne snage ili je imaju dovoljno, kvaliteta usluge, web stranica, marketing, odgovaranje na recenzije…).

Možete izdvojiti i one koji Vam nisu direktna konkurencija (npr. u drugoj su državi), ali njihov poslovni model je ono što biste željeli slijediti u cijelosti ili djelomično.

23. Po čemu ćete biti drugačiji od svoje konkurencije? Navedite konkretne aktivnosti kojima ćete privući klijente (izbjegavati fraze “brži, bolji, jeftiniji“).

Navedite sve ono čime se izdvajate (ranije iskustvo, edukacije, inovativnost, vrijednost za novac, dodatni benefiti za klijente…)

Za privlačenje klijenata navedite konkretne aktivnosti – posebni popusti, paketi usluga, način komunikacije, korištenje posebnih aparata/strojeva/aplikacija, bilo koja metoda koja doprinosi korisničkom iskustvu.

Inovativnost projekta

24. Uvodite li ovim projektom novi ili inovativni proizvod ili tehničko-tehnološki proces?

Ukoliko uvodite neki proces, uslugu ili proizvod koji ne postoji na tržištu, budite sigurni da ste uistinu jedini koji to nude. Opišite o čemu se radi te na koji način mijenja način poslovanja, čemu doprinosi, što poboljšava.

Procjena prihoda

Tablica 2.1. – Procjena prihoda u prvoj godini poslovanja

Naziv proizvoda/uslugeCijena pojedinog proizvoda/uslugeBroj očekivanih prodaja u jednom mjesecuOčekivani mjesečni prihod od prodaje (pomnožiti stupac 2 i 3)Očekivani godišnji prihod od prodaje (pomnožiti stupac 4 s 12)
     
     
     
     
UKUPNO    

Tablica 2.2. – Procjena prihoda u drugoj godini poslovanja

Naziv proizvoda/uslugeCijena pojedinog proizvoda/uslugeBroj očekivanih prodaja u jednom mjesecuOčekivani mjesečni prihod od prodaje (pomnožiti stupac 2 i 3)Očekivani godišnji prihod od prodaje (pomnožiti stupac 4 s 12)
     
     
     
     
UKUPNO    

Potrebno je detaljno razraditi sve usluge/proizvode koje nudite. Ako je riječ o npr. trgovačkim ili ugostiteljskim djelatnostima onda nije potrebno navoditi svaki pojedini proizvod već ih možete grupirati.

Procjena troškova poslovanja

Tablica 3.1. – Trošak rada u prvoj godini poslovanja

Trošak rada u prvoj godini poslovanjaMjesečni iznosGodišnji iznos
Bruto plaća ili doprinosi za obrtnike / RPO  
Bruto plaća za zaposlenike  
UKUPNI TROŠKOVI RADA  

Tablica 3.2. – Trošak rada u drugoj godini poslovanja

Trošak rada u drugoj godini poslovanjaMjesečni iznosGodišnji iznos
Bruto plaća ili doprinosi za obrtnike / RPO  
Bruto plaća za zaposlenike  
UKUPNI TROŠKOVI RADA  

Troškovi doprinosa u 2024 g. za obrtnike koji su u sustavu poreza na dohodak iznose 370,11 EUR, a za obrtnike koji su u paušalnom oporezivanju 227,76 EUR mjesečno. Minimalna bruto plaća za direktore u trgovačkim društvima je 1.014,00 EUR. Minimalna bruto plaća za zaposlenike je 840,00 EUR (za puno radno vrijeme).

Tablica 4.1. Ostali troškovi u prvoj godini poslovanja

Ostali troškovi u prvoj godini poslovanjaMjesečni iznosGodišnji iznos
   
   
   
   
UKUPNO  

Tablica 4.2. – Ostali troškovi u drugoj godini poslovanja

Ostali troškovi u drugoj godini poslovanjaMjesečni iznosGodišnji iznos
   
   
   
   
UKUPNO  

Obavezno navedite sve ostale troškove koje imate u poslovanju npr. režije, knjigovodstvo, potrošni materijal, najam prostora, trošak goriva, telekomunikacija i sl.

Očekivana dobit/dohodak

Procjena dobiti/dohotka

Da biste izračunali očekivanu dobit u prvoj godini poslovanja, molimo Vas da unesete podatke iz tablice 2.1. i 2.2. koja prikazuje očekivane godišnje prihode te tablica 3.1., 3.2. i 4.1., 4.2. koje prikazuju očekivane godišnje troškove. Neto dobit je Vaša zarada od prodaje proizvoda i usluga koja ostaje nakon što su odbijeni svi troškovi i nakon što je plaćen porez na dobit/dohodak.U svrhu izračuna koristi se okvirna porezna stopa od 20% i ne predstavlja nužno jednu od trenutno važećih zakonskih poreznih stopa. Redak  4. popunjavaju svi podnositelji zahtjeva bez obzira na planirani pravni oblik registracije (obrti, trgovačka društva, samostalne djelatnosti i sl.)

 Prva godina poslovanjaDruga godina poslovanja
Godišnji prihodi od prodaje (tablica 2.1. i 2.2.)  
Ukupni godišnji troškovi (tablica 3.1. i 3.2. + 4.1. i 4.2.)  
Očekivana dobit prije oporezivanja (redak 1. umanjiti za redak 2.)  
Porez na dobit (redak 3. pomnožiti s 0,20)  
Očekivana neto dobit (redak 3. umanjiti za redak 4.)  

Moja očekivana neto dobit (zarada) u prvoj godini poslovanja iznosi:

Moja očekivana neto dobit (zarada) u drugoj godini poslovanja iznosi:

 

Troškovnik

Iznos potpore za samozapošljavanje određuje se prema djelatnosti koju podnositelji zahtjeva namjeravaju registrirati, a sukladno propisanim kriterijima mjere, pri čemu sve djelatnosti nisu prihvatljive za financiranje.

U navedenoj tablici navedite fiksni dio potpore u iznosu 5.000 €. Ukoliko je traženi iznos potpore veći od fiksnog iznosa, ostatak tablice popunite troškovima koji su vam potrebni za početak poslovanja, a prema popisu prihvatljivih troškova za 2024. godinu. Zbroj troškova u troškovniku ne smije biti manji od iznosa tražene potpore te se u njemu ne smiju nalaziti troškovi koje će podnositelji zahtjeva sami financirati. Svi troškovi navode se bez PDV-a. Potpora ne mora biti dodijeljena u traženom iznosu.

Očekivana dobit/dohodak

Vrsta troškaIznos bez PDV-a
Fiksni iznos potpore5.000 €
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – alati/strojevi/tehnika 
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – informatička oprema 
Kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti – ostala oprema 
Kupnja ili zakup licenciranih IT programa 
 Kupnja novih prijevoznih sredstava neophodnih za obavljanje djelatnosti 
 Kupnja franšiza 
UKUPNO 

Prilozi

NazivObavezanDatoteka
Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva, ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)  Da 
NazivObavezanDatoteka
Izjava o nepodmirenim obvezamaDa 
NazivObavezanDatoteka
Ponude/predračuni po stavkama troškovnika Priznaju se isključivo troškovi koji su navedeni kao prihvatljivi Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera u 2024. godini, bez obzira na sadržaj ponudeNe 
NazivObavezanDatoteka
Ostali prilozi (dokazi o formalnom/neformalnom radnom iskustvu, obrazovanju, pismo namjere,…)  Ne 

Iako nisu obavezni svi prilozi, preporuka je da obavezno priložite ponude, predračune i pisma namjere s obzirom da se navedeno boduje. Svakako je preporuka i priložiti ostale dokaze o obrazovanju kao što su npr. škole i razni tečajevi.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2024. godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Za detaljnije informacije, pitanja i savjete, te izradu poslovnog plana slobodno nas kontaktirajte na info@vegora.hr ili putem telefona na 01 5542 667.

Potpora za samozapošljavanje:

Preuzmite u PDF formatu

Zadnje objavljeno

Poziv-Invento-Summit-Zagreb-22.03.2024

[POZIV]Invento Summit “The power of Intelligence – bez naknade

Kada i gdje? U petak, 22.ožujka 2024. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Na INVENTO Summitu očekuje se okupljanje preko 250 stručnjaka i profesionalaca iz preko 15 zemalja EU, uključujući i preko 50 alumnija Professional Fellows Programa američkog State Departmenta. Ulaznice su besplatne za sve sudionike.

Skip to content