FEENICS – Jačanje mladih kroz unaprjeđenje njihovih intrapoduzetničkih stavova i vještina

 

 Furthering youth Empowerment through ENhancing Intrapreneurial Commitment and Skills

                        Jačanje mladih kroz unaprjeđenje njihovih intrapoduzetničkih stavova i vještina

 

Erasmus+, ključna akcija 2, tip akcije – strateško partnerstvo: Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Broj projekta: 2017-3-IS02-KA205-001767

 

Mladi ljudi, uključujući one s nedovoljno radnog iskustva, su tradicionalno dio društva u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a razlog je susretanje s velikim brojem izazova  na njihovom putu prema integraciji u radno društvo.

Diljem Europe stope nezaposlenosti mladih su više, čak i duplo više od nezaposlenosti za ukupnu radno sposobnu populaciju. Dodatno, udio privremenog zapošljavanja je vrlo visok među mladom radnom snagom, uz čestu praksu poslodavaca da privremeno zapošljavanja koriste prije trajnog angažmana. U tom kontekstu, mladi ljudi u grupi od 20-29 godina starosti trebaju potporu da bi povećali svoju zapošljivost, pri čemu razvoj njihovih intrapoduzetničkih vještina znatno pospješuje mogućnosti zapošljavanja i uspješnu tranziciju od škole do posla, te održivu integraciju na tržište rada.

Intrapoduzetničke vještine mladih zaposlenika ujedno doprinose poslodavčevoj efikasnosti i konkurentnosti. Time ove vještine, odnosno priladno upravljanje njima, predstavljaju dodatnu vrijednost, kako za poslovnu organizaciju tako i za zaposlenike.

Intrapoduzetništvo je prvenstveno shvaćeno kao praksa njegovanja poduzetničkog ponašanja unutar postojeće poslovne organizacije. Pojam podrazumijeva razvoj i potporu inicijativama koje imaju za cilj kreiranje nečeg novog ili unaprjeđenje postojećeg načina rada.

Dodatno, mladi ljudi koji posjeduju intrapoduzetničke vještine od velike su važnosti i za društvo u kojem žive, kroz sudjelovanje u  neprofitnim organizacijama i socijalno-poduzetničkim inicijativama.

U tom kontekstu, cilj projekta FEENICS je pružanje integrirane potpore, kreirane prema potrebama i specifičnostima mladih ljudi u dobnoj grupi od 20-29 godina te njihovim poslodavcima. Preciznije, identificiraju se dvije targetirane skupine:

      1. mladi ljudi koji već imaju radnog iskustva – bez obzira na trenutno stanje zaposlenosti

      2. mladi ljudi bez radnog iskustva – oni koji traže posao ili su obeshrabreni u trenutnoj potrazi

Skupine će imati potporu kroz razvoj i validaciju inovativnih integriranih trening alata i materijala koji imaju za cilj povećanje motivacije i samopouzdanja, stvaranje poticaja za stjecanje novih vještina vezanih uz intrapoduzetništvo i promicanje njihove učinkovite i održive integracije u zapošljavanje i društvo.

Cilj FEENICS-a je podrška održivom ulaganju u obuku mladih ljudi kroz:

  • Povećanje motiviranosti i samosvijesti mladih
  • Stvaranje poticaja za stjecanje novih vještina vezanih uz poduzetništvo
  • Promoviranje efikasne i održive integracije mladih ljudi u zapošljavanje i društvo

Ovi ciljevi će se postići pilot-radionicama i pripremom mladih trenera za pružatelje usluga podrđške njihovim vršnjacima.

Rad će generirati više intelektualnih rezultata:

Analiza stanja

Detaljna istraživanja i ankete/intervjui provedeni među mladima i njihovim poslodavcima predstavljaju temelj za utvrđivanje trenutačnosg stanja i uočavanje nedostataka na području usvajanja intrapoduzetničkih vještina. Definiranje stanja i usporedba sa potrebama u partnerskim zemljama, omogućiti će nadogradnju postojećih aktivnosti podrške mladima.

Inovativni trening materijali

Inovativni trening materijali obuhvaćaju pristup obuci, metodologiju i sadržaje stvorene za razvoj ključnih vještina i

intrapoduzetničkih kompetencija među mladima. Trening materijali i alati će biti kreirani prema potrebama dobivenim prethodnom analizom i prezentirani po jasnim modulima.

e-Learning platforma

Platforma se sastoji od tri glavna elementa:

  1. Mreže trenera za mlade sudionike projekta;
  2. Trening vodič i instrukcije za            intrapoduzetničko samoučenje;
  3. Otvoreni izvor edukacijskih resursa kojim se za buduće aktivnosti prezentiraju rezultati projekta, materijali, metode i alati iz projekta.

Alati za poticanje mladih

Skup alata će biti fokusiran na ublažavanje ranjivosti mladih sudionika na tržištu rada i poboljšanja stupnja njihovog socijalnog uključivanja kroz pružanje ciljane podrške za razvoj intrapoduzetničkih stavova i  vještina mladih u dobi od 20 do 29 godina.

 

Partneri na projektu:

Símenntunarmiðstöðin á Vesturlandi – Centar cjeloživotnog učenja u zapadnoj regiji Islanda  je javna neprofitna organizacija u vlasništvu općina, lokalnih sindikata, lokalnih učilišta i nekih ključnih tvrtki sa tog područja. Centar je osnovan 19. veljače 1999, od strane  34 osnivača, te uz podršku i djelomičnu subvenciju Islandskog Ministarstva obrazovanja, znanosti i kulture za svoje poslovanje.

APOPSI S.A. osnovan je 1995.godine i bavi se strukovnim osposobljavanjem, savjetovanjem u karijeri i informacijskim tehnologijama. APOPSI je jedan od  najvećih strukovnih centara i centara za cjeloživotno obrazovanje u Grčkoj, sa djelovanjem diljem cijele zemlje. Organizacija je certificirana od strane Nacionalne Agencije za kvalifikacijsko i karijersko usmjeravanje i rangirana na 1. mjestu za strukovni trening u Grčkoj bazirano na evaluacijskoj strategiji korištenoj od strane Agencije.

 

Dialoge Diversity je novoosnovana konzultantska tvrtka specijalizirana u komunikacijama, razvojnom i relacijskom aspektu organizacijskog i obrazovnog života. Tim ima široko internacinalno iskustvo diljem Europe i šire, a svoj interes nalazi u olakšavanju dijaloga i razvoja u kontekstima koje karakteriziraju profesionalna i kulturna raznolikost. Njihov pristup usmjeren je na pozicioniranje poslovne organizacije kao društvenog sustava.

 

YSBF je neprofitna organizacija usmjerena na podržavanje inovativnosti i kreativnosti. Distribuira informacije o unapređenju znanosti i tehnologije i provodi istraživačke aktivnosti vezane uz informatičku tehnologiju i inovacije. YSBF se bavi s nekoliko projekata e-demokracije i aktivnim političkim sudjelovanjem mladih ljudi u procesima donošenja odluka. Od osnivanja YSBF-a u 2001. godini , projekti su sufinancirani iz EU fondova, tvrtki privatnog sektora, estonske vlade i međunarodnih organizacija. Zaklada posluje sa sjedištem u Tallinnu, Estonija, ali njihovi projekti uglavnom su međunarodni. YSBF ima više od 10 godina iskustva u projektima vezanim za mlade ljude, znanost, tehnologiju i širenje novih ideja.

Tora Consult d.o.o. je privatna tvrtka osnovana 2011. godine s aktivnostima usmjerenim uglavnom na područja socijalne uključenosti (uključujući podršku za mlade), regionalni razvoj i upravljačko savjetovanje. Sjedište tvrtke nalazi se u glavnom gradu Bugarske – Sofiji. Tim stručnjaka okupljenih u tvrtki ostvario je niz uspješnih nacionalnih i međunarodnih projekata iz navedenim područja, te stalno radi na proširenju opsega pruženih usluga.

Projekt će imati veliki utjecaj  na sudjelujuće organizacije, kreatore politike, socijalne partnere, poslodavce i, najvažnije, na mlade, kroz povećanje razine znanja i svijesti o ključnim konceptima i mogućnostima poduzetništva, te omogućujući bolju zapošljivost, socijalnu uključenost i međusobno razumijevanje.

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Internet stranica projekta FEENICS.