NATJEČAJ – 4.1.2. »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR do 1.000.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, i nabavka strojeva i opreme za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

Prijave u  AGRONET-u od 2. lipnja 2017. godine do 3. srpnja 2017.

Više informacija OVDJE.

Zadnje objavljeno

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA

Potpora HZZ – 2023 – INFO

U 2023. godini HZZ nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Skip to content